Herbert V M Jacobsson

Född:1878-11-30 – Göteborgs stad, Västra Götalands län (i Göta artilleriregemente)
Död:1949-04-16 – Göteborgs Johannebergs församling, Västra Götalands län

Affärsman, Arméofficer


Band 20 (1973-1975), sida 73.

Meriter

Jacobsson, Herbert Vollrath Mikael, f 30 nov 1878 i Gbg, Göta art:reg, d 16 april 1949 där, Johanneberg. Föräldrar: översten Albert Fredrik J o Mathilda Davida Möller. Mogenhetsex vid Gbgs reallärov vt 98, officersex 00, underlöjtn vid Göta art:reg 7 dec 00, löjtn 13 maj 04, tjänstg vid första rumänska art:reg i Bukarest 06, kapten. 20 juni 13, led av styr för Ångfartygsab Tirfing 16 (ordf från 40), av styr för Nora bergslags järnvägsab 18 (ordf från 30), regikvartermästare 21—25, led av styr för Eriksbergs mek verkstadsab 22 (ordf från 34), anställd på reservstat 9 april 26, led av styr för Inst för ortnamns- o dialektforskn vid Gbgs högsk 27, major i armén 20 dec 27, led av styr för Gbgs trädgårdsfören från 29, ordf i styr för Försäkringsab Atlantica från 32, i styr för Sjöfartsmus i Gbg från 33, i styr för Simon Edströms ab, Malmö, o i ab Sv America-Mexikolinien från 37, led o v ordf i styr för Oceanografiska inst i Gbg från 38, led av styr för Gbgs stadsteater från 39, ordf i styr för Hallands ångbåtsab från 41, i styr för Gbgs bogserings- o bärgn:ab från 42, i styr för ab Sv Amerikalinien, ab Atlanttrafik, ab Oceankompaniet o i ab Coasting från 46. — LVVS 38.

G 2 juni 09 i Gbg, Vasa, m Maria Katarina (Karin) Broström, f 4 jan 78 i Kristinehamn, d 24 jan 52 i Gbg, Vasa, dtr till skeppsredare Axel Ludvig B (bd 6) Mathilda Olsdtr.

Biografi

Herbert J bestämde sig redan under skolåren för militäryrket och blev liksom fadern officer vid Göta artilleriregemente. Liksom denne tjänstgjorde han under en period vid det rumänska fältartilleriet. Han förblev vid regementet till 1927, då han övergick på reservstat. Efter sitt giftermål prövades han under hand inom olika grenar av Broströmskoncernen, och när skeppsredare Dan Broström 1925 omkom vid en bilolycka, fick han överta en del av ansvaret för rederirörelsen. J satte sig in i de olika verksamhetsgrenarna, valde klokt sina medarbetare och lotsade som den sammanhållande kraften med ekonomisk förtänksamhet koncernen genom depressions- och krigsår. Flera av sina många representativa och administrativa åligganden behöll han ännu på äldre dagar, bl a ordförandeskapet i koncernens moderbolag Tirfing. Under en följd av år verkade han för sjömansutbildningen. Han tog initiativet till byggandet av Broströmsrederiernas skolskepp Albatross liksom till Sjömansskolan i Gbg, landets första i sitt slag och länge dess enda.

J förvaltade omdömesgillt de rikedomar han fått genom sitt äktenskap. Tillsammans med hustrun gjorde han stora och betydelsefulla donationer för vetenskapliga ändamål. 1938 fick Uppsala univ 500 000 kr till en professur i biokemi för den blivande nobelpristagaren Arne Tiselius. Stora summor donerades till den oceanografiska forskningen och till djuphavsexpeditionen med Albatross 1947—48. Vid Gbgs högskolas femtioårsjubileum 1941 ställde makarna J för en sexårsperiod till styrelsens förfogande två docentstipendier. Chalmers tekniska högskola erhöll på Råö lokal och markområde till en institution för radioastronomisk forskning. Vid sidan av dessa donationer skänktes sammanlagt stora summor till understöd åt forskare och studerande. Gbgs kyrkliga sjömansvård fick 1945 600 000 kr avsedda för det fritidshem för sjömän, som stod färdigt 1954.

J:s intressen var mångsidiga. På 1930-talet köpte han Storebergs säteri väster om Lidköping och lät på ett pietetsfullt sätt bygga om mangårdsbyggnaden. På godset drevs rationellt jordbruk, och det blev känt för sina hästar och ungtjurar. Road av historia och arkeologi, lät J på Onsalahalvön bekosta en arkeologisk utgrävning, som ledde till upptäckten av en senglacial boplats. En av makarnas sista donationer löste lokalfrågan för det 1947 grundade Sv institutet i Athen.

Författare

Olle FranzénSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

 

Källor och litteratur

Källor o litt: K Göta art:reg, 2 (1962); H J 1878 30/11 1948. Festskr, ed Gbgs sjöfartsmus (1948); M Jacobsson, Minnesbilder (1964); J V J Johansson, H J (Minnestal i VVS 1948—1953, ser från 1938, nr 3, 1953); Slott o herresäten i Sverige, 2 (1968); Tor E J:son Broström 1895 6/6 1955. Festskr, ed Sjöfartsmus i Gbg (1955); Tre generationer på sju hav. Broströmskoncernen 1865—1965 (1965). — Nekner i SvD 17 april, GHT 19 april o Sv Sjöfartstidn 21 april 1.949.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Herbert V M Jacobsson, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12016, Svenskt biografiskt lexikon (art av Olle Franzén), hämtad 2022-09-26.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:12016
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Herbert V M Jacobsson, urn:sbl:12016, Svenskt biografiskt lexikon (art av Olle Franzén), hämtad 2022-09-26.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se