Jacques (John) Jacobsson

Född:1835-08-02 – Stockholms mosaiska församling, Stockholms län
Död:1909-06-04 – Stockholms mosaiska församling, Stockholms län

Musikhandlare, Tonsättare


Band 20 (1973-1975), sida 76.

Meriter

Jacobsson, Jacques (John), f 2 aug 1835 i Sthlm, Mosaiska, d 4 juni 1909 där, ibid. Föräldrar: klädesfabrikören Herman J o Sara Assur. Anställd i E Josephsons musikhandel 49, innehavare av denna 1 jan 61— 1 maj 76, av E Josephsons piano- o orgelaffär 70—98, hovmusikhandl 70, organist i Mosaiska förs, Sthlm, 70—90. Tonsättare. — Litt et art 66, LMA 88. — Ogift.

Biografi

John J växte upp i ett musikaliskt hem. Sin första musikutbildning fick han av modern, som var sångerska och hade varit elev till K teaterns sångmästare C M Craelius. 1849 fick han plats i E Josephsons musikhandel. Genom förmedling av sin principal blev han elev till L Norman, som undervisade honom i komposition, harmonilära och piano. Härtill kom studier i orgelspelning hos G Mankell och under en kort tid även i komposition hos F Berwald. Hela hans musikaliska studiegång gick privat, eftersom han på grund av sin anställning inte kunde bli elev vid konservatoriet.

J övertog efterhand hela Josephsons rörelse, musikhandeln 1861 och pianoaffären 1870, och drev den vidare med god framgång. Han uppmärksammades även alltmer som tonsättare, fick beställningar på festmusik och utgav pianostycken och sånger; flera av de senare utkom i nya upplagor. Vid sina årliga affärsresor till utlandet fick han goda tillfällen att göra sig förtrogen med samtida musikaliska strömningar på kontinenten. Dessa resor utnyttjade han även till fortsatta studier i komposition hos kapellmästaren G Schmidt i Dresden. 1870—90 var J organist och körledare i Mosaiska församlingen i Sthlm, där han komponerade åtskillig musik för olika högtider. J sålde 1876 sin musikhandel till G Beer men behöll dock pianoaffären.

Efter 20 års tjänst i församlingen blev J oförmedlat uppsagd 2 mars 1890; de i församlingens protokoll refererade diskussionerna kring den i och för sig rätt obetydliga direkta anledningen till hans avskedande, en tvist med en körmedlem, låter förstå, att det länge hade funnits djupa motsättningar mellan J och hans uppdragsgivare och medarbetare.

Utöver de data som kan meddelas om J:s verksamhet är uppgifterna om honom som människa och musiker få. Deltagandet i det glada sällskapet Par Bricoles möten tyder på att han inte saknade sinne för musikaliskt sällskapsliv. Men i allmänhet synes han ha fört ett tillbakadraget ungkarlsliv, främst ägnat hans många aktiviteter på musikområdet.

J:s produktion återspeglar många av de utländska stilimpulser, som nådde det sv musiklivet efter 1800-talets mitt, främst från Mendelsohn och Schumann, i viss mån även från samtida skandinaviska tonsättare. Minst anmärkningsvärda är kanske hans kammarmusikverk, som är vårdat men tämligen konventionellt gestaltade. J gjorde sig framför allt känd genom sina sånger. I dessa kommer också hans mångsidighet och förmåga till förnyelse till uttryck. Så kan t ex stilutvecklingen (bl a mot en fördjupad till-lämpning av schumannska stilmedel) följas i etapper i omarbetningarna av vissa verk. Praktiskt taget alla grenar av genren finns företrädda hos J: visor i folkton, fyndigt turnerade skämtvisor, stort upplagda balladverk, känslosamma stämningssånger. I stor utsträckning hämtade han sina texter från tyska författare. Inte minst genom inriktningen på samtida tysk musik och genom omvandlingarna av impulser från detta håll i sina verk är J en av de mest representativa företrädarna för utbredda strömningar i sin tids musikliv.

Författare

Axel HelmerSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Huvuddelen av J:s ms samt brev från J i MAB. Strödda brev i KB, Musikhist mus i Sthlm, UUB o Oslo UB.

Tryckta arbeten

Kompositioner i tryck eller handskrift: För orkester: Sommarminnen, uvertyr (otr); Festmarsch uppf i Expositionspalatset 23 juli 1866, tr s å; Förmälningspolonaise, tr 1869; Victoria-marsch, tr 1881; Bröllopsmarsch med anl af D.D.M.M. Oscar II :s o Drottning Sophias silfverbröllop den 6 juni 1882, tr s å; Festpolonaise vid jubiläumsbalen för H M Konungen 22 januari 1889, tr 1888; Bayader-dans ur baletten Irma (Musik för hemmet, årg 1, h 8, Sthlm december 1889); Festmarsch med anledning af Oscar II :s regeringsjubileum 18 sept 1897, tr s å. — Kammarmusik: Pianokvartett d-moll op 7 (otr o odat); Stråkkvartett, dat 1865 (otr); Piano- trio F-dur, dat 1867 (otr); Tre stycken för klarinett, viola o piano, dat 1895 (otr); Tre stycken för klarinett o piano, dat 1899 (otr). — För piano. Tryckta verk: Tre pianostycken op 3 (1857); Sex pianofortestycken (1860); Valse caprice (1866); Albumblad op 13 (1866); Le réve du bonheur (Nocturne ro-mantique) (1867); Tre pianofortestycken op 22 (1877); Miniatyrbilder op 38, h 1—2 (ca 1893); ett fåtal verk tr i antologier o tidskr. Dessutom föreligger ett antal otr verk samt skisser o bearbetn. — Sceniskt verk: Ungmors kusin, operett i 1 a (E Wallmark), uppf på K teatern, Sthlm 13.10—26.11.1868, därur tr Sånger . . . (1868). — Kyrkomusik o kantatverk: Katolsk messa för soli, kör o orgel (odat, senast 1864); Kantat "Ljuva äro dina boningar", uppf 16.9.1870 vid invign av nya synagogan i Sthlm; Agnus dei för sopran o ork (otr, odat); Quando corpus morietur för soli, kör o orgel, ded till Ludwig II av Bayern; Sveriges fana (H Sätherberg) för soli, manskör o ork op 27, dat 1880—81. — Ga 130 solosånger, några med ackomp av ork. Ett fåtal verk föreligger tr i antologier samt några sånger till texter på svenska, tyska o hebreiska i ms. Tryckta samlingar: [2] Andeliga sånger hl (u å); [6] sånger h 1 (1857); [4] romanser op 5 (1862); Fyra sånger op 6 (1864); Fyra dikter af C[arl] op 8 (1864, 2 uppl 1866); Fyra sånger op 9 (ca 1864); 5 sånger op 12 (1866, 2 uppl 1870); Ljungblommor op 14 h 1 (1867), 2 (1868), 3 (1876) o 4 (1878); [4] nya sånger op 15 (1869); 3 sånger op 16 (1869); Gammalt o nytt (1871); Fem sånger op 18 (1872); [4] dikter af W von Braun (1872—73); Fyra sånger op 19 (1873); Fyra nya sånger op 21 (1876); Fem sånger op 23 (1876); Tre sånger op 25 (ca 1881); Fem nya visor op 30 (1883); Fyra sånger op 31 (1883); Tre sånger (1883); Fyra sånger op 33 (1885); Två sånger ur "Fahrendes Volk" op 36 (1887); Saga på kämpens hög op 36 (samma opusbet som föreg) (1889); Trenne dikter af Oscar Fredrik op 38 (1889); Ur min portfölj (1892); 7 valda sånger o visor (1892); Tvenne visor af M B-d [M Berwald] (1876— 77?). — Körverk: Hemliga budskap (E von Qvanten) o Tonen (B Björnson) op 39 för damkor o piano (otr); [4 körvisor]: Minne-lied, Kom tillbaka (B E Malmström), Vore en fågel jag o Källan (A T Gellerstedt), odat; Till en fågel (J L Runeberg; dat 1880), tr i Damernas musikblad 1903, h 3, även såsom solosång op 21:2; Våren, 4 tonbilder för bl kör o solo med piano, tr Kristiania u å. För mansröster: 4 sånger (1872); Åtta fyrstämmiga sånger op 27 (1882). Ett antal verk i ms, däribl tävlingsbidrag inlämnade under pseud "Ola Stengrimson".

Källor och litteratur

Källor o litt: Art om J i Sv musiktidn, 8, 1888; Å Eliaesson o G Percy, Goethe in der nordischen Musik (1959); B Frieberg, Från lyrisk dikt till idyll o epigram (STM 29, 1947); A Helmer, Sv solosång 1850—1890 (1972); G Hilleström, MA:s matr 1771— 1971 (1971); J L Höljer, Musik-lex (1864); G-A Moberg, Kyrkomusikens hist (1932); nekr i Sv musiktidn 29, 1909; SMoK; A Wi-berg, Den sv musikhandelns hist (1955; reg SBL); E Åkerberg, Musiklifvet inom Par Bri-cole 1779—1890 (1910).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Jacques (John) Jacobsson, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12018, Svenskt biografiskt lexikon (art av Axel Helmer), hämtad 2022-08-19.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:12018
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Jacques (John) Jacobsson, urn:sbl:12018, Svenskt biografiskt lexikon (art av Axel Helmer), hämtad 2022-08-19.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se