Jancke, släktBand 20 (1973-1975), sida 104.

Biografi

Jancke, släkt, härstammande från handelsmannen Peter J (d 1711, 47 år gammal) i Norrköping, vilken uppges (Örnberg) ha varit född i Lübeck o var g m en dtr till borgmästaren i Norrköping Carl Johanssons broder rådmannen Claes Johansson. Han var morfar till publicisten P J Höppener (bd 19) o far till Claes Petersson J (1696— 1761). Denne fick burskap som handlande i Norrköping 1718 o blev en av stadens 24 äldste 1724, rådman 1728 samt justitieborg-mästare 1758. Han innehade efter sin svärfar Magnus Westerberg järnbruket Ysunda i Risinge, Ög. J var en av dem som 1743 fick kommerskollegiets privilegium på skeppsvarv o skeppsbyggen i Norrköping. Han var också intressent i sockerbruket Gripen i samma stad men sålde sina andelar där 1750. S å fick J i uppdrag att i Norrköping inrätta landets tredje kronobränneri men detta nedlades redan 1752 på grund av bristande lönsamhet, sedan en liberalare brännvinsförordning tillkommit. Några veckor före sin död övertog han den s k stenhusfabriken, ett i ett stenhus inrymt klädesväveri med färgeri. En dtr till honom var gift först med rådmannen o varvsdirektören Justinus Gartz (bd 16) o sedan med prof Bengt Ferrner (bd 15). Hennes bror Fredrik J (1743—1824), vars första hustru var dtr till Gartz i ett tidigare gifte, ägde stenhusfabriken 1766—1810, drev från 1780-talets början till efter sekelskiftet Norrköpings buldansväveri, hade även segeldukstillverkning o var från 1783 delägare i industrifastigheten Drag, som han helt ägde 1802—-07, o där han anlade ett överskäreri. Vid sekelskiftet var han stadens främste fabriksidkare o rikaste man o sysselsatte mer än 700 arbetare. Som järnexportör till Amsterdam var J mindre betydande. På äldre dagar blev han ruinerad.

Claes Petersson J:s bror Johan (Hans) Petersson J (1704—62) blev borgmästare i Linköping 1744 o var rdgm 1751—52. Son till honom var notarien i Sthlms justitiekollegium o förmyndarekammare Per Gustaf J (1746—1821), som fick rådmans n h o v 1799 o blev förste sterbhusnotarie 1813. Dennes sonson häradshövdingen i Uppsala läns södra domsaga Per Gustaf J (1827—1900) var far till målarinnan o konsthantverkaren Eva Henrietta J-Björk (f 1882, d 1981) o till häradshövdingen i Fryksdals domsaga Knut Gustaf J (1886—1948). Brorson till dem är överingenjören i Statens vattenfallsverk Gunnar J (f 1913, d 1996).

Författare

 Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Ms om släkten J, Genealog förems arkiv, Sthlm.

S E Bring m fl, Bidr till Sthlms bryggeriers hist, 2, 7 (1936—64); W Carlgren, Drags yllefabrik 1642—1942 (1942), s 55—59; Ekstrand; A Evers, Den sv brännvinslagstiftn:ens hist under frihetst till hattväldets fall (1923), s 200, 206; Frälseg, 3 (1946—47); A Gull-berg mfl, Justitiematr 1941 (1941); Hj Gullberg o V Koersner, Sv justitiematr (1887); A Kugelberg, Gamla Linköpingsgårdar, 2 (1949); Lags o doms; Linköpings hist, 2:1—2 (1946); E Lundmark, Handelshus med rederi under etthundrafemtio år. J Ringborg ab (1949), s 21—27, 34, 38 f; dens, En hundraårig bomullsindustri. Norrköpings bomullsväfveriab o dess anläggn:ar i Kullen o Gryt 1852—1952 (1952), s 51; Millqvist; Norrköpings hist, 6—8 (1968—71); J Näsmark, Sala stad (1923), s 354; Oden; E Ringborg, Till Norrköpingskrönikan, 2—6 (1920— 23); SKL; StRR; HOSundelius, Norrköpings minne (1798), s 469, 476; Örnberg, 6, 14.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Jancke, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12032, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2022-05-17.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:12032
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Jancke, släkt, urn:sbl:12032, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2022-05-17.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se