Janson (Gustaf-Janson), släktBand 20 (1973-1975), sida 112.

Biografi

Janson (Jansson, Gustaf-J), släkt, härstammande från skattebonden Johan Andersson (1764—1813) i Stenstorp, Rinna, Ög, vars son skattebonden Gabriel Jansson (1802— 59) i Vallsbergs Backgård, Väderstad, ög, var far till Johan Alfred Jansson (1845— 1941). Denne grundade 1866 i Sthlm en pantbank o köpte 1878 huset Storgatan 8, där pantbanken fortfarande finns kvar, från 1909 Ab för varubelåning med honom som direktör. Hans son pantbankskassören Carl Vilhelm Alfred J (1869—1915) var far till Carl Edouard Ossian (Ossi) J (f 1899), som länge var direktör i Ab för varubelåning.

Dennes farbror författaren Johan Gustaf Adolf ] (se nedan) var i äktenskap med författarinnan Emmy Amanda Gustaf-J, f Hagberg (1875—1957) far till författaren Gösta Gustaf-J (f 1902) o till ingenjör Gudmund Gustaf-J (f 1904), också verksam som författare.

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Bizze, Detta är den riktiga "Stampen" (DN 22 aug 1965); Saml af anmälningar till ab:registret. . . 1909 (1910); Sv förfdex 1900—40, 1 (1942), 1941—50 (1953), 1961—65 (1968).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Janson (Gustaf-Janson), släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12038, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2024-06-24.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:12038
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Janson (Gustaf-Janson), släkt, urn:sbl:12038, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2024-06-24.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se