Jerlov, släktBand 20 (1973-1975), sida 171.

Biografi

Jerlov, släkt, härstammande från timmerhandlaren Nils Johnson (1839—1907) i Eslöv, som var från Snärshult i Vittsjö, Krist. Hans son Ernst Sigbert J (1887—1957) blev 1913 stadsveterinär i Falkenberg o var 1937—53 chef för Hallands läns hushållningssällskaps tuberkulosavdelning (från 1946 kallad veterinäravdelning) där. Sigbert J var ledamot av flera statliga kommittéer. Han ledde 1938—40 kampen mot mul- o klövsjukan o skrev redogörelsen Mul- o klövsjukeepizootin i Sverige 1938-40 (1940). Son till honom är advokat Bengt J (f 1927), Gbg. Bror till Sigbert J är prof emeritus vid barnmorskeläroanstalten i Gbg Emil J (f 1891, d 1976). En äldre halvbror till dem, disponent David Johnson (1876—1946) var far till prof i fysisk oceanografi i Khvn Nils J (f 1909, d 1990).

Författare

 Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: SMoK; H Wagnér, Farstorp (1953), s 90.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Jerlov, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12082, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2024-02-27.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:12082
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Jerlov, släkt, urn:sbl:12082, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2024-02-27.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se