Tor G Jerneman

Född:1894-01-03 – Adolf Fredriks församling, Stockholms län
Död:1965-03-05 – Danderyds församling, Stockholms län

Pedagog


Band 20 (1973-1975), sida 174.

Meriter

Jerneman, Tor Gunnar, f 3 jan 1894 i Sthlm, Ad Fredr, d 5 mars 1965 i Danderyd, Sth. Föräldrar: konstnären Johan Albin J (tidigare Johansson) o Rachel Paulina Hermansson. Studentex vid h a reallärov på Norrmalm, Sthlm, vt 13, inskr vid StH ht 13, FK där 26 sept 14, eo tjänsteman i pensionsstyr 1 okt 14, amanuens 17, aktuarie 23 maj 18, inskr vid UU ht 29, FL där 28 maj 31, disp 12 dec 31, FD 5 nov 32, sekr i komm ang tillströmningen till de intellek- tuella yrkena 20 okt 33—1 sept 35, eo byrå-dir i socialstyr 30 juni 34, expert i kommu-nalskatteberedn 24 jan 36—19 aug 43, sakk i rikskonimissionen för ekon försvarsberedskap 37—39, expert i 1940 års sakk för den h tekn undervisn 31 aug 40—5 april 44, led av socialvårdskomm 41—51, tf byråchef i socialstyr 13 mars 42, chef för AMS:s försäkr:-byrå 30 dec 47—55.

G 6 juni 24 i Danderyd m Ebba Maria Eleonora Selander, f 24 okt 97 i Solna, dtr till fastighetsäg Sven Alfred Nilsson S o Anna Beata Andersdtr.

Biografi

Tor J tog studenten med sex stora A:n och blev fil kand i astronomi, mekanik och matematik på rekordtiden ett år. Han ägnade sig framförallt åt matematisk statistik, vilket förde honom till pensionsförsäkringen och sedermera till arbetslöshetsförsäkringen. Inom pensionsstyrelsen nedlade han ett omfattande arbete på att sprida kännedom om försäkringen hos kommunala myndigheter och allmänheten. Han var flitigt anlitad som föreläsare, bl a inom ABF, och hade ofta fiolen med för att locka åhörare. J medarbetade flitigt i Tidskrift för den sv pensionsförsäkringen och var några år dess redaktör. Han utgav även en handbok rörande folkpensionen, som utkom i flera upplagor.

När riksdagen 1934 antog en lag om offentlig arbetsförmedling och beslöt om statsbidrag till frivilligt upprättade arbetslöshetskassor, inrättades en byrå för dessa ärenden i socialstyrelsen, där J blev byrådirektör och sektionschef för arbetslöshetsförsäkringen. Det blev i stor utsträckning hans uppgift att genom information och utredningar åt olika fackförbund befrämja tillkomsten av erkända arbetslöshetskassor. J deltog härigenom i upporganiserandet av den sv arbetslöshetsförsäkringen. Sedan arbetsförmedlingen på våren 1940 förstatligats och överflyttats till arbetsmarknadskommissionen, sedermera arbetsmarknadsstyrelsen (AMS), kom byrån på socialstyrelsen att uteslutande ägna sin verksamhet åt försäkringsfrågorna, och 1942 blev J byråchef för den sålunda omorganiserade byrån. Försäkringsbyrån överflyttades i sin tur till AMS 1948, och det blev inom detta verk som J kom att arbeta under de sista åren av sin statstjänst. När de erkända arbetslöshetskassorna hade vuxit ut till att omfatta 1,2 milj medlemmar, ansåg J, att hans mångåriga arbete givit ett betryggande resultat. Han begärde och erhöll förtidspension 1955. Han hade då också hunnit utbygga ett värdefullt nordiskt samarbete på arbetslöshetsförsäkringens område. J hade ett rikt register, och med sitt matematiska kunnande förenade han ett konstnärligt sinnelag, som gjorde honom till en god pedagog.

Författare

Sven SkoghSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Den svenska allmänna pensionsförsäkringen. Utg av Föreningen för främjande av den svenska pensionsförsäkringen. Sthlm 1929. 23 s. (Tills med T Wingborg.) — Handledning för pensions-nämndsordförande sammanställd. Sthlm 1930. 23 s. [Ur Tidskrift för den svenska pensionsförsäkringen så.] 2. rev uppl 1934. 24 s. — Ett bidrag till de representativa undersökningarnas metodik. Akad avh [Uppsala]. Sthlm 1931. 56 s. — Betänkande med undersökningar och förslag i anledning av tillströmningen till de intellektuella yrkena. Avg av inom K. ecklesiastikdepartementet tillkallade sakkunniga. Lund 1935. XII, 415 s. (SOU 1935: 52, ecklesiastikdep; sekr.) — Handbok rörande folkpensioner, barnbidrag, bidragsförskott och mödrahjälp. Författningstexter och anvisningar sammanställda. Sthlm 1938. 172 s. 2. uppl s å. 173 s. 3. uppl 1944: . . . folkpensioner och barnbidrag m. m. Författ- ningstexter och anvisningar sammanställda. 199 s. (Tills med P E Brusewitz.) 4. uppl 1947. 223 s. 5. uppl 1948. 256 s. — Social insurance in Sweden (Some aspects of Swe-dish welfare. Published by the Royal Swedish commission — New York world's fair 1939, Sthlm 1939, s 71—102). — Arbetslöshetsförsäkringen 25 år (Metallarbetaren, årg 71, 1960, Sthlm, fol, nr 9, s 12 f, 20). — Artiklar (vanl sign) i Tidskrift för den svenska pensionsförsäkringen (18—21: Pensionsförsäkringen, 23: Folkpensioneringen) årg 12—21, 1926—1935, 23, 1937 (bitr red 1927—31, huvudred och ansv utg 1932—1934 nr 6), Sthlm.

Källor och litteratur

Källor o litt: B Erici, T J död (S-T 9 mars 1965); Lärare o studenter vid h a reallärov på Norrmalm (1941).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Tor G Jerneman, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12089, Svenskt biografiskt lexikon (art av Sven Skogh), hämtad 2023-05-31.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:12089
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Tor G Jerneman, urn:sbl:12089, Svenskt biografiskt lexikon (art av Sven Skogh), hämtad 2023-05-31.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se