Johannes

Död:1291-09 – Frankrike (i Provins, Champagne)

Ärkebiskop


Band 20 (1973-1975), sida 214.

Meriter

Johannes, d 8 el 15 (SRS 3:2, s 98) sept 1291 i Provins, Champagne, Frankrike. Pre-dikarbroder, var prior i Sigtuna 86, vigd till biskop av Åbo 8 sept 86, postulerad till ärkebiskop av Uppsala 89, utnämningen stadfäst av påven Nicolaus IV 8 juli 90.

Biografi

J kallar sig i sitt kontrasigill Upsalensis, från Uppsala. Han har stått nära de med dominikanerna lierade Erlandssönerna (DS 910, 981) och säkerligen studerat vid utländska ordenshögskolor, främst i Paris. Man får förutsätta att han varit verksam i Finland, innan han blev prior i Sigtuna. Efter provinsialpriorn Augustinus död 1285 fungerade han som provinsens generalvikarie i egenskap av prior i det konvent där valkapitlet skulle hållas. Vid samma tid blev han av domkapitlet i Åbo postulerad till biskop. Saken fick såväl ordens som påvens samtycke eftersom han vigdes vid provinsialkapitlet i Sigtuna 1286. Hans tid i Finland blev kort. Inte desto mindre har man ansett den betydelsefull. Bland annat har domkyrkobygget i Åbo tillskrivits honom liksom biskopssätets överflyttning dit. J har också utökat domkapitlet från fyra till sex kanoni-kat.

Att J varit en ansedd personlighet kan man sluta av att han utsågs till ärkebiskop efter Magnus Bosson (d 19 april el 15 juni 1289). 16 juni 1289 vände man sig från den sv kyrkoprovinsens sida till påven för att slippa det lundensiska primatet. Därpå har domkapitlet postulerat J och med utnyttjande av sedisvakans i Lund utverkat påvens bifall. Den nye ärkebiskopen i Lund Jens Grand inskred dock i ärendet. Man vet, att han bannlyste domkapitlet i Uppsala, ehuru J förbjöd att detta kungjordes i Sverige. Tidigast namnes J som electus i Uppsala 29 jan 1290, då han i Ragunda i Jämtland drog försorg om inrättandet av ett gästgiveri. I Åbo gick man till nyval 25 jan 1291, medan J fortsatte att bära sin nya electustitel. Sommaren 1291 begav han sig på resa till Rom för att där själv avhämta sitt pallium, men nåddes av döden, innan han kom fram. Enligt ärkebiskopskrönikan fördes hans kropp hem och jordades i Sigtuna dominikankyrka. Samtidigt vet man, att han fått en gravvård hos sina ordensbröder i Provins, ehuru den försvunnit vid kyrkans rivande under franska revolutionen.

I Uppsala, liksom tidigare i Åbo, har J drivit på domkyrkobygget; här uppfördes inom nybygget en provisorisk träkyrka dit relikerna överfördes 8 sept 1290. Före sin avresa stadfäste J ordningsregler för stiftets kollegium i Paris och inrättade en skolmästarsyssla vid domkapitlet i Uppsala.

Författare

Jarl GallénSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

 

Källor och litteratur

Källor o litt: DS 2 (1837), 5 (1858, 1865), s 300; FBH 1 (1903); FMU 1 (1910); J Galleri, La province de Dacie de 1'ordre des fréres précheurs, 1 (1946); P Juusten, Chronicon episcoporum Finlandensium (H G Porthan, Opera selecta, 1, 1859); A Maliniemi, Suo-men keskiajan piispainkronikan n s Palmsköl-din katkelma (Xenia Ruuthiana, 1945); Sv kyrkans hist, 2 (1941); ÄSF 1:2, s 114. — C J Gardberg, Äbo stads hist från mitten av 1100-talet till år 1366 (1973).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Johannes, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12109, Svenskt biografiskt lexikon (art av Jarl Gallén), hämtad 2020-04-04.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:12109
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Johannes, urn:sbl:12109, Svenskt biografiskt lexikon (art av Jarl Gallén), hämtad 2020-04-04.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se