J Oscar Johannesson

Född:1883-02-27 – Pjätteryds församling, Kronobergs län
Död:1963-03-15 – Hedvig Eleonora församling, Stockholms län

Skulptör


Band 20 (1973-1975), sida 227.

Meriter

Johannesson, Johan Oscar, f 27 febr 1883 i Pjätteryd, Kron, d 15 mars 1963 i Sthlm, Hedv EL Föräldrar: skräddaren Johannes Gudmundsson o Kristina Bengtsdtr. Studier vid Berlins Kunstgewerbeschule i Charlottenburg 08–10, vid Académie Colarossi i Paris 10–13, vid Académie der bildenden Kunste i München 15–18, egen ateljé inom Vatikanen 22–25, verksam i Italien till 30, i Sthlm från 30. — Skulptör.

G 1) 19 april 15(–48) i Karlstad m Sigrid Carolina Palmgren, f 27 sept 85 där, dtr till lanträntmästare August P o Anna Fredrika Wikström; 2) 18 juni 48 i Sthlm, Hedv El, m Ester Kristina Wallin, f 24 maj 10 i Ullånger, Vnl, dtr till torparen Jonas W o Lisa Greta Sundström.

Biografi

Ursprungligen planerade Oscar J att bege sig till Italien för att studera konst. Vägen dit kom emellertid att bli både lång och omväxlande och ledde först till Berlin, Paris och München. I Berlin levde han under mycket blygsamma villkor, men trots detta blev hans bostad en omtyckt mötesplats för många yngre sv konstnärer och författare. I Paris slog han sig ner i ett tättbefolkat område i sydväst, mindre välkänt för turister, och hyrde ateljé i La Ruche, "bikupan", en rotundaliknande byggnad med centraltrappa, som vid utställningen 1900 använts som vinpaviljong. Sedermera har många kända artister haft sin ateljé där, bl a Léger, Zadkine, Chagall och Modigliani. Efter fyra år återvände J till Sthlm, där han fortfor att leva ett bohemliv under mycket knappa omständigheter. Han nöjde sig med få ägodelar: i ateljén på Gamla Brogatan saknade han t ex spegel. En sådan fanns emellertid i husets hiss, där J brukade raka sig till övriga hyresgästers missnöje.

Under första världskriget bodde J i München, där han studerade vid konstakademin. 1919 debuterade han med en egen utställning i Karlstad och fick av staden i uppdrag att stå för utsmyckningen av Herrhagstorget. Han utförde en dekorativ fontängrupp i granit, Lekande barn, som föreställer tre pojkar i livfull position i mitten på bassängen. Den avtäcktes i maj 1920.

J begav sig därefter till Rom, som han så länge avsett. Där övergick han till katolicismen, och under flera år hade han en ateljé inom Vatikanen. Han specialiserade sig på porträttskulpturer av kyrkliga dignitärer och utförde en byst av påven Pius XI, som blev mycket känd och spreds i många kopior. Han arbetade även med religiösa motiv och utförde reliefer för olika kyrkorum, exempelvis i Assisi. 1927 fick J kallelse att skulptera Mussolini, vilket då bör ha upplevts som ytterligare ett krön på hans karriär. Huvudet visar en lätt heroiserad likhet med originalet.

Efter hemkomsten till Sverige 1930 utförde J en hel serie porträttskulpturer av kända svenskar. Bland dessa kan nämnas generalerna Douglas, Thörnell, Jung, Nygren, Holmquist, Lindström och Ehrensvärd, amiral Lybeck, generalkonsulerna Hagelin och Axel Ax:son Johnson, landshövding Löfgren, överståthållare Nothin, författarna Bertil Malmberg och Vilhelm Moberg. J var oerhört skicklig i att inte bara fånga den yttre likheten utan att också ge en inträngande psykologisk karaktäristik.

Själv var J färgstark och dynamisk. I sin person förkroppsligade han många av de gängse föreställningarna om en konstnär, originell, glad, vital och generös.

Författare

Gun BjörkmanSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Repr i NM o Armémus, på Waldemarsudde, i Glyptoteket, Miinchen, o i Vatikan-saml:arna, Rom. — Brev från J till L M Bååth i RA.

Tryckta arbeten

 

Källor och litteratur

Källor o litt: SKL; A Werin, Vilhelm Ekelund 1908–1925 (1961); M Siwertz, Från Pjetteryd till Rom (Vecko-Journalen 1930, nr 26).Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
J Oscar Johannesson, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12119, Svenskt biografiskt lexikon (art av Gun Björkman), hämtad 2019-01-21.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:12119
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
J Oscar Johannesson, urn:sbl:12119, Svenskt biografiskt lexikon (art av Gun Björkman), hämtad 2019-01-21.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se