Johannes (Johan) Johansson

Född:1826-02-28 – Uråsa församling, Kronobergs län
Död:1907-01-06 – Hedvig Eleonora församling, Stockholms län

Affärsman, Riksdagsledamot


Band 20 (1973-1975), sida 279.

Meriter

Johansson, Johannes (Johan), f 28 febr 1826 i Uråsa, Kron, d 6 jan 1907 i Sthlm, Hedv El. Son till pigan Maria Nilsdtr. Anställd hos Svanberg & Co, Sthlm, 54, burskap som minuthandl 22 mars 59, dir för Upsala ångkvarns sthlmskontor 67, meddir för Sthlms s ångkvarns- o vedsågn:ab från 82, led av AK 82—87 o 91—96 (led av bankoutsk 85—87).

G 1) 23 dec 55 i Sthlm, Nik, m Augusta Theresia Tranberg, f 2 febr 28 där, ibid, d 26 dec 68 där, ibid, dtr till skomakare Carl T o Margareta Charlotta Hargström; 2) 6 jan 76 i Sthlm, Hedv El, m Mechtil Amalia Nicander, f 8 juni 44 i Nyköping, d 24 dec 09 i Sthlm, Osc, dtr till målarmästaren Oscar Alexander N o Eva Christina Simberg.

Biografi

Johan J växte upp under fattiga förhållanden, gick aldrig i någon skola och började vid elva år som biträde vid ett handpappersbruk för att några år senare bli lantarbetare. I tjugoårsåldern for han till Sthlm, där han efter ett år av umbäranden fick tjänst hos stadsmajoren E Nordlander, en känd spannmålshandlare. Han fortsatte inom branschen och ansågs 1854 kvalificerad för en förtroendepost hos Svanberg & Co, som var ägare till den omtalade Eldkvarnen. J ägnade sig under många år åt ivriga självstudier i allmänbildande ämnen. 1867 kallades han till direktör för Upsala ångkvarns sthlmskontor, och 15 år senare blev han en av direktörerna vid Södra ångkvarnen i Sthlm. Han drev med gott resultat spannmålsaffärer i synnerhet på Norrland, och från 1885 lät han titulera sig grosshandlare. I god tid före sin död kunde han lämna affärerna och leva som rentier.

J var politiskt aktiv och hade redan på 1870-talet en framskjuten plats inom den borgerliga vänstern. När denna partigrupp gjorde sitt genombrott 1882, blev han riksdagsman i AK. Han var övertygad frihandlare och hörde till de 22 riksdagsmän, som 1888 förklarades obehörigt valda, när motståndare kunde påvisa, att en av de 22, ångköksföreståndare O Larsson, hade en skatteskuld på kr 11: 58. Vid riksdagen 1891 satt J åter på sin plats. Han kunde om man så vill betraktas som representant för Sthlms talrika prdenssamfund. Han var frimurare och hade höga grader bl a inom Par Bricole, SHT, Coldinu-orden och W 6. Känd som gästfri och hjälpsam var han därtill ett stycke naturpoet, alltid beredd att med lättflytande och fyndiga tillfällighetsvisor muntra upp ordensbrödernas sammankomster. Man finner inte många spår efter honom i riksdagens protokoll. Bänkkamraters radikala motioner tycks han gärna ha undertecknat, och vid tulldebatten 1891 lämnade han i sin egenskap av fackman riksdagen upplysningar, som var otrevliga för protektionistiska kvarnägare.

J var liten till växten, tvärsäker och energisk men samtidigt välvillig. Hans mor uppgav, att han var född 29 febr 1824. J ansåg i denna fråga modern vara ett trovärdigare vittne än de officiella handlingarna och firade sin 80-årsdag 29 febr 1904.

Författare

Olle FranzénSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Inträdestal [sign Lill' Jan] (Tal och qväden i samfundet S. H. T. 1864, Upsala 1865, s 51—53). — Biografi (ibid, 1866, 1867, tr 1868, s 94—97). ¦—¦ Till Claes på hörnet vid hans afgång från Sty. M.-embetet i Carl Michael den 26 oktober 1872 (ibid, 1871, 1872, tr 1873, s 28—30). — Ord vid sorge- och minnesfesten efter hans Kongl. höghet hertigen af Dalarne Nicolaus August afsjungne uti svenska stora landt-logen den 24 november 1873. Sthlm 1873. 4:o. (4) s. — Till Astronius. H. K. den

I febr. 1873 [sign Lill' Jan] (Tal och qväden i samf S. H. T. 1873, 1874, 1875, tr 1875, s 132 f). — Lyrmanstal vid Bellmansfesten d.

II december 1875 (ibid, 1876, 1877, tr 1877, s 3—10). — Riksdagsvisor 1884. [Rubr.] Sthlm 1884. 8 s. [Sign.] — I glada stunder och allvarliga. Valda visor och rimstycken. Efter förf:s död utg af J Neander. Sthlm (trUpps) 1907. 222 s, 1 portr.

Källor och litteratur

Källor o litt: J Neander, Minnesteckn över J (J J> I glada stunder o allvarliga, ed J Neander, 1907); E Norlander, Lustigkurrar o allvarsgubbar (1916); [E Thyselius,] Sthlmsbänken. Politiska karaktäristiker af X Y Z (1890); H Victorin, AK:s män 1893 (1893). — Nekr:er i Sthlms dagbl o Vårt land 8 jan 1907 o i Smålands posten 9 jan 1907. — N Staf, Sällskapet Jultomtarne (1970).Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Johannes (Johan) Johansson, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12149, Svenskt biografiskt lexikon (art av Olle Franzén), hämtad 2019-02-21.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:12149
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Johannes (Johan) Johansson, urn:sbl:12149, Svenskt biografiskt lexikon (art av Olle Franzén), hämtad 2019-02-21.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se