Karl Johansson

Född:1856-05-01 – Öggestorps församling, Jönköpings län
Död:1928-09-20 – Johannes församling, Stockholms län

Botanist


Band 20 (1973-1975), sida 295.

Meriter

Johansson, Karl, f 1 maj 1856 i Öggestorp, Jönk, d 20 sept 1928 i Sthlm, Joh. Föräldrar: hemmansäg Johan Andersson o Lisa Kristina Pettersdtr. Mogenhetsex vid h a l i Jönköping vt 75, inskr vid UU 16 sept 75, FK där 31 jan 79, extra lär vid h a l i Visby 79—80, vik lektor vid h a l i Hudiksvall 81— 83, vik adjunkt vid h a l i Karlskrona 83—84, adjunkt i matematik, naturlära o modersmålet vid hal i Visby 29 okt 84—21 (tjänstl från 16). Botanist. — Fil hedersdr vid UU 24 maj 07. — Ogift.

Biografi

J:s lidelsefulla intresse för växtgeografi och botanisk systematik grundlades under åren vid Jönköpings läroverk av den berömde botanisten J E Zetterstedt och fördjupades, när han i Uppsala fick Th M Fries som lärare. Ekonomiska svårigheter gjorde fortsatta studier omöjliga, och efter grundexamen och fem år som extralärare blev J adjunkt i modersmålet, matematik och naturlära vid Visby läroverk, där hans tjänstgöring till större delen var förlagd till de lägre klasserna. Att rätta uppsatser och lära de yngsta eleverna matematik fann han betungande, och i brev återkommer han ofta till lärarlivets avigsidor. Han ordnade föredömligt läroverkets stora men långe försummade naturaliesamling, och i hans testamente fanns ett legat till skolans biologiska museum. En viss dövhet gav honom möjlighet att få tjänstledighet från 1916 fram till pensioneringen.

Under ett drygt decennium mot slutet av 1800-talet ägnade sig J företrädesvis åt Gotlands fanerogamer. Till fots utforskade han varje socken på ön, granskade alla tillgängliga äldre uppgifter om växtlokaler och fann en mängd nya. Resultatet av sina undersökningar lade han fram 1897 i Huvuddragen av Gotlands växttopografi och växtgeografi, grundade på en kritisk behandling av dess kärlväxtflora. En följd av år observerade han tålmodigt under alla årstider Gotlands hapaxanter (fanerogamer som fullkomligt vissnar bort inför vintern och som för att alstra nya generationer är hänvisade till frön) och något nytt i sitt slag var hans Studier över Gotlands hapaxantiska växter med hänsyn till deras groningstid och övervintring (1899). Dessa två arbeten jämte påbörjade studier av släkterna Hieracium och Potentilla gjorde honom till fil hedersdoktor vid Linnéjubileet i Uppsala 1907.

En stor del av sitt återstående liv ägnade J åt hieracierna. Genom att under somrarna söka dem i naturen och under vinterhalvåret i litteraturen och i museernas herbarier sökte han bringa klarhet i fibblornas svårutredda systematik. Han publicerade ett stort antal hieraciestudier, den mest omfattande — Hieraciumfloran i Västmanland (1920) — i samarbete med G Samuelsson. Från 1895 till 1916 gjorde J observationer över blomningen och lövsprickningen i Visby med omnejd. En del av dessa lade han senare fram i Calendarium Florae Gotlandicae (publ i Sv botan tidskr 1927), ett arbete i Linnés anda med talrika iakttagelser av vilda och odlade växter. Han fick även tid för dendrologiska uppsatser och agiterade i tal och skrift för gotländskt naturskydd.

1916 flyttade J till Norrköping och grep sig på nytt an med insamling av fibblor. För att komma närmare riksmuseums herbarier flyttade han 1922 till Sthlm, där han framlevde sina sista år, alltjämt forskande och produktiv. — J var en ytterst självständig personlighet, ansedd som envis men vänsäll och varmhjärtad.

Författare

Olle FranzénSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Omkr 90 häften o an teckn :böcker, däribland Botan anteckn:ar från Godand ordnade efter orter, Iakttagelser över vintervegetationen på Gotland, Itinera Westööi, Kat över Skandinaviens hieracier (518 s), Fenolog anteckn:ar från Visbytrakten (578 s) o Fenolog antecknrar från Norrköpingstrakten 1917—22, i VAB. J:s herbarium på 30 000 ark varav 15 000 hieracier i UU:s botan mus. Brev från J (omkr 200 st) i VA.

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: 1889—1921 se Th. O. B. N. Krok, Bibliotheca botanica Suecana ab an-tiquissimis temporibus ad finem anni MCMXVIII. Svensk botanisk litteratur från äldsta tider t. o. m. 1918, Uppsala ... 1925, 4:o, s 320—323. — Dalarnes Hieracia silva-ticiformia. Leipzig 1923. 95 s. (Tills med G. Samuelsson.) — Dalarnes Hieracia vulgatifor-mia. [Sthlm & Upps, tr] Leipzig 1923. 81 s. (D:o.) — Enumerantur Hieracia vulgata Sueciae. Verzeichnis der bisher beschriebenen schwedischen Hieracia vulgata Fr. Sthlm . . . (tr Upps) 1927. 98 s. (Arkiv för botanik utg av VA, bd 21 A, N:o 15.) — Svenska Hieracia Tridentata Fr. Sthlm ... (tr Upps) 1929. 41 s. (Ibid, 22 A, N:o 12.) — Bidrag i: Botaniska notiser, [N F, 52,] 1922, [54—55,] 1924—1925, [57,] 1927, Lund; Svensk botanisk tidskrift, bd 17, 1923, 19—22, 1925— 1928, Uppsala.

Källor och litteratur

Källor o litt: S Birger, K J (Lustgården 1929); L Bohman, Ett landsortslärov (Årsb i sv undervisn: hist, 125, 1971); Krok; E Kölgren o G G Tengström, Läroverks- o semina-rie-matr 1914—1915 (1915); Memoranda societatis pro fauna et flora Fennica, 5 (1929); Årsredogör för hal i Visby läsåren 1893/94. 1916/17, 1920/21.Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Karl Johansson, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12157, Svenskt biografiskt lexikon (art av Olle Franzén), hämtad 2019-01-20.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:12157
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Karl Johansson, urn:sbl:12157, Svenskt biografiskt lexikon (art av Olle Franzén), hämtad 2019-01-20.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se