Wilhelm J Josephson

Född:1827-07-26 – Stockholms mosaiska församling, Stockholms län
Död:1917-07-01 – Stockholms mosaiska församling, Stockholms län

Affärsman


Band 20 (1973-1975), sida 423.

Meriter

2 Josephson, Wilhelm Joel, bror till J 1, f 26 juli 1827 i Sthlm, Mosaiska, d 1 juli 1917 där, ibid. Handelsanställd i Sthlm o Gbg, grundade tills m Wilhelm Bendix manufakturfirman Bendix, Josephson & Co i Sthlm 57, ensam innehavare 65—89, därefter kompanjon med J 6.

G 28 okt 60 i Norrköping m Emilie Josephina Marcus, f 12 sept 39 där, d 27 okt 07 i Sthlm, Mosaiska, dtr till urmakaren Aron M o Hanna Schlesinger.

Biografi

Liksom många av tidens sv judar inriktade sig Wilhelm J och två av hans äldre bröder på textilhandeln. Vid tretton år sattes han i brodern Semys manufakturaffär vid Brunkebergstorg, vid arton var han handelsbetjänt i en frändes affär i Gbg. Nitton år gammal blev han resande i den sthlmska textilgrossistfirman H Schucks Enka, där hans bror August verkade och senare blev delägare. Då J vann personlig uppskattning och lärde känna landets textildetaljister, mognade planen på egen grosshandel i branschen.

I kompanjonskap med Wilhelm Bendix etablerade J 1857 firman Bendix, Josephson & Co i Sthlm. Trots den påfrestande handelskrisen s å vann firman snabbt framgång på blygsam nivå. Bendix var emellertid föga effektiv och utlöstes 1865 av J. I början fördes främst tyger, men från 1867 övergick J helt till korta varor, sybehör o dyl och blev därmed föregångare i en förut knappast fristående specialbransch. Såväl hos de merendels utländska leverantörerna som hos den vitt spridda inhemska kundkretsen blev firman väl ansedd. På 1890-talet ökade omsättningen avsevärt. Kontorets flyttning 1890 från det klassiska affärsstråket St Nygatan till nedre Norrmalm, Regeringsgatan 11, och än mer satsningen på paketerade märkesvaror efter sonens (J 6) inträde som delägare markerade firmans utveckling. J deltog aktivt i ledningen ännu vid nära nittio år, särskilt i bokföringen.

J var liksom många i släkten mycket musikalisk och en god sångare. För sina döttrar och några jämnåriga ordnade J, som ville ha ett mer kulturbetonat flickskoleprogram än 1870-talets, en tid privatundervisning under Ellen Keys ledning. Inom den stora släktkretsen var han en omtänksam och sammanhållande kraft.

Författare

Tom SöderbergSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

 

Källor och litteratur

Källor o litt: J J, Några anteckn:ar (1927); T Söderberg, Ett hundraårigt grosshandelshus. Bendix, Josephson & Co AB 1857—1957 (1956). — M Ivarsson o A Brody, Sv-judiska pionjärer och stamfäder (1956).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Wilhelm J Josephson, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12221, Svenskt biografiskt lexikon (art av Tom Söderberg), hämtad 2024-05-19.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:12221
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Wilhelm J Josephson, urn:sbl:12221, Svenskt biografiskt lexikon (art av Tom Söderberg), hämtad 2024-05-19.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se