Juel, släkterBand 20 (1973-1975), sida 445.

Biografi

Juel, släkter.
1 Kristiania skolas förvaltare Christen Nielsen (d 1676), som förmodats ha härstammat från Danmark, var farfar till justitsraad Hans J (1702—65) i Kristiania. Dennes son zahlkasserer o virkelig justitsraad Jacob J (1744—1800) blev 1783 suspenderad o 1784 arresterad för en kassabrist på 550 000 rdr. Sistn år flydde han till Sverige, där han 1785 för lånade pengar köpte Fredros m fl järnbruk i Gunnarskog, Värml. 1790 deltog J i de resultatlösa underhandlingarna mellan G M Armfelt o missnöjda norrmän. Han var far till den som tecknare o målare verksamme konduktören i överintendentsämbetet Carl (Charles) J (1783—1850). Dennes äldste bror, major Hans J (1781—1851) på Noresund i Köla, Värml, grundade på 1830-talet järnbruket Koppom i Järnskog, Värml. Han var far till brukspatronen på Koppom fil mag Hans Oscar J (1812—81). Son till denne var kammarrättsrådet Carl J (1861—1906). Hans Oscar J:s tvillingbror Carl Axel ] (1812—81) blev 1838 eo amanuens i RA, 1841 jur utr kand o 1844 adjunkt i ekonomi-lagfarenhet vid UU samt var 1849—54 eo prof i kamerallagfarenhet där. Han blev 1858 advokatfiskal i kammarrätten o 1864 kammarrättsråd. Hans brevväxling med Hans Järta som riksarkivarie har publicerats i PHT 1971—72. Son till honom var prof Hans Oscar J (se nedan). Adoptivson till honom är 1:e byråintendenten fil lic Eric J (f 1911), även verksam som skriftställare. Oscar J:s äldre bror Axel Bernhard J (1859—1924) blev kommendörkapten 1901, chef för marinförvaltningens artilleriavdelning 1905 o kommendör 1911, var varvschef i Karlskrona 1913—19 o blev konteramiral i reserven sistn år. Son till Bernhard J är överste Niels J (f 1896, d 1995[1]). Han var 1925—35 g m sångerskan Karin J, i Engdahl (f 1900, d 1976[2]). Dtr till dem är skådespelerskan Inger J (f 1926, d 1979), g m docent Jan Öjvind Swahn. — Släktarkiv dep i GLA.

2 Byskriveren Søren J (1788—1860) i Ringkobing, Danmark, var far till folketingsmanden etatsraad Christian Julius Halfdan Berg J (1828—1914). Christian J:s son författaren Erik J (1872—1952) flyttade till Sthlm o var i äktenskap med målarinnan Astrid Mathilda Kjellberg-J (1877—1965) far till tecknaren Lisbet J (f 1903, d 1977[2]) o till målarinnan Brita J-Soop (f 1904, d 1997[3]), g m avdelningsdir Erik Soop.

Författare

 Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Harmens register: Fredros, Koppom o Säfboda, RA.

R Adamson, Den sv järnhanteringens finansieringsförhm. Förlagsinteckn:ar 1800—84 (1963); Astrid Kjellberg-J (SvD 4 aug 1965); P G Berggren, Värmländska släkten Berggren ... (1908); S Bergh, Sv RA 1837— 46 (1927); Bernhard J (H8D 1919—20); [G G V Hammarskjöld,] Axel Bernhard J (KrVAH 1924, s 172 ff); Hist-geogr o statist lex öfver Sverige, 4 (1863), s 238, 5 (1864), s 217; Niels J, Ett oblitt öde. Några ant:ar om justitsrådet Jacob J (Norsk slektshist tidsskr, 20, 1966); dens, Vestby-släkten J (ibid) o där anf litt; dens, Det J:ska släktarkivet (HT 1970); dens, Glimtar från RA 1841—45. En brevväxl mellan . . . Hans Järta o . . . Carl Axel J (PHT 1971—72); J Kleberg, Amiralitetskoll-marinförvaltningen (1934); dens, Kammarrevisionen-kammarrätten (1940); A Larsson, Fört öfver Värmlands nations medlemmar från 1595 till 1877 (Värmlands nations hist, 1877); N Neergaard, Christian Julius Halfdan Berg J (DBL 12, 1937); Y Nielsen, Gustav III :s norske politik ([norsk] Hist tidsskr, 2: 1, 1877), s 74 f, 246, 260; C O Nordensvan, Värmlands reg:s (Närkes o Värmlands reg:s) hist, 2 (1904); B v Schinkel o C W Bergman, Minnen . . ., 2 (1852), s 463; SKL o där anf litt; SMoK; Sv biblio-teksmatr 1955 (1956); Sv förfdex 1900—40, 1 (1942); d:o 1941—50 (1953); d:o 1951— 55 (1959); d:o 1956—60 (1963); d:o 1961— 65 (1968); S Steen, Jacob J (Norsk biogr leksikon, 7, 1936) o där anf litt; E Tegnér, Gustaf Mauritz Armfelt, 1 (1883), s 325; K Wes-ter, Axel Bernhard J (Tidskr i sjöväsendet, 87, 1924, s 634 f); K Winge, Bergsskolan i Filipstad 1830—1909 (JKA, Ny serie, 66, 1911), s 100; S Öländer, Den Eurén-Snell-manska saml:en i Uppsala (KÅ 1943), s 199 f, 204. — N Juel, Tre bruksägaregenerationer (Västsv genealogi o personhist, 1971); Sv släktkal 1974 (ms).

Gjorda rättelser och tillägg

1. Dödsår tillagt, 2014-08-18
2. Dödsåret tillagt, 2014-08-18
3. Dödsåret tillagt, 2014-08-18


Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Juel, släkter, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12224, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-07-17.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:12224
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Juel, släkter, urn:sbl:12224, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-07-17.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se