Jung, släktBand 20 (1973-1975), sida 467.

Biografi

Jung, släkt, härstammande från vapenmästaren Johan Stephen J i Suhl, Timringen, vars sonson Johan Caspar J (1721—90) flyttade till Sverige o efter konstnärlig verksamhet under C G Tessins ledning på Läckö slott blev teckningslärare vid Gbgs gymnasium 1774. Alster av honom finns bl a i Gbgs hist museum. Hans sonson kommissionslantmätaren Carl Samuel J (1803—47) i Sjuntorp, Fors, Älvsb, var far till majoren i väg-o vattenbyggnadskåren samt VD för Kalmar nya, Kalmar läns östra, Kalmar-Torsås o Nybro-Säfsjöströms järnvägsab o Kalmar verkstads ab Carl Wilhelm J (1843—1919) o till Victor Pontus J (1845—97), som blev fil dr 1871 på en avhandling om kejsar Julianus, lektor i Malmö 1877 (tilltr 1878) o rektor för H allm läroverket i Helsingborg 1895. Dennes son Erik Samuel J (1883— 1961) var överlantmätare i Vnl 1927—49, ordf i Borgerliga valmansförbundet i Härnösand 1928—33, i drätselkammaren i Härnösand 1931—39 o i Sveriges lantmäteriförening 1943—49 samt landstingsman 1947— 54. Syskon till honom är fd överbefälhavaren general Helge J (f 1886) o fd rektorn för kommunala flickskolan i Malmö fil mag Märta J (f 1889). Deras bror Ivar Casper J (1892—1942) blev fil dr i Uppsala 1924 o var statsgeodet vid Rikets allmänna kartverk 1921—33, docent i geodesi vid StH 1931—33, lektor i Sundsvall 1933—41 o prof i geodesi med utjämningsräkning vid KTH från 1941. En annan bror till dem, VD Karl Torsten Fredrik J (se nedan), var far till prof i ångteknik vid KTH Ingvar J (f 1910, d 1989).

Utan påvisbart samband med denna släkt är docenten i radiofysik vid UU Bo J (f 1931), vars farfar var född i Neisse, Tyskland.

Författare

 Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: G Elgenstiernas saml, KB.

B Aurell, Ivar J in memoriam (SvD 29 okt 1942); -bie, Dagens profil. Erik J, lantmätarnas kårordf (S-T 20 mars 1945); S G Dahl, Läroverks-matr för år 1885 (1886); dens, Lärovärks-matr för läsåren 1897—99 (1900); C Efvergren, Victor Pontus J (Minnen från Hälsingborg o dess skola, 13, 1938); Ekstrand; G Freden, Hvitfeldtska läroverkets hist (1947), s 244 f; H Gejrot o P Räf, Lärarmatr 1934 (1934); Ivar J död (SvD 27 okt 1942); K väg- o vattenbyggnadskåren 1851—1937 (1937); SKL; SMoK; Sv släktkal 1950; SvTeknF; [G] W[ijkmar]k, Erik J 70 år (SvD 25 okt 1953).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Jung, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12241, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2021-10-27.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:12241
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Jung, släkt, urn:sbl:12241, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2021-10-27.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se