Jöns Hansson

Född: – Björksta församling, Västmanlands län
Död:omkring 1498

Politisk fånge, Stalldräng


Band 20 (1973-1975), sida 540.

Meriter

Jöns Hansson, f omkr 1498 i Björksta, Vm, levde ännu 25 april 1529 i Trondheim. Mor: till namnet okänd inhyses kvinna. Stalldräng hos riksrådet Knut Andersson (Lillie af Ökna), sedan i tjänst hos sedermera riksrådet Nils Krumme o senast 25 hos fd västeråsbiskopen Peder Jakobsson "sunnanväder", källardräng hos ärkebiskop Olav i Trondheim senast 28.

Biografi

J har felaktigt identifierats med den s k daljunkern, den upprorsman mot Gustav I som utgav sig för att vara Sten Sture d y:s son Nils. Identifikationen kan tidigast beläggas i ett brev av den 10 mars 1528 från det sv riksrådet till biskopen i Oslo och hövitsmannen på Akershus. Peder Svart, som anser honom vara identisk med daljunkern, beskriver honom i sin starkt tendensiösa krönika som skalkaktig och oärlig. Sålunda skall han ha stulit 30 eller 40 mark från sin husbonde Knut Andersson, och sin tjänst hos Nils Krumme skall han ha lämnat utan tillstånd. Då han låg på dödsbädden, hölls förhör med honom av bl a lagmannen i Trondheim (GIR 6). J berättade då, att han följt Peder Jakobsson "sunnanväder" på dennes flykt från Trondheims gråbrödrakloster till fru Inger Ottesdatter (Römer) i juni 1526, och att fru Inger 1528 velat sända honom till Rostock under föregivande, att han var daljunkern. Denne som var förlovad med fru Ingers dotter satt då fången där, och fru Ingers avsikt synes ha varit att få honom utbytt mot J. Denne räddade sig emellertid ur faran genom att fly till Hamburg. Sedan han där fått höra, att den verklige daljunkern avrättats i Rostock, återvände han till Norge men ådrog sig sådana frostskador på Dovre fjäll, att han måste inläggas på sjukstugan i Trondheim, där han avled.

Fru Inger beskriver J i ett brev (GIR 5) till ärkebiskop Olav sensommaren 1528 som en liten 30-årig karl med vitt hår, gult skägg och kort näsa.

Författare

Hans GillingstamSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

 

Källor och litteratur

Källor o litt: N Ahnlund, Jämtlands o Härjedalens hist, 1 (1948), s 583; G Carlsson, Wulf Gyler i sv tjänst (HT 1922), s 304, 310, 313; L Daae, Fru Inger Ottesdatter og hendes Dotre (Hist Tidsskr udgivet af den norske historiske Förening, 3, 1875), s 254, 271; GIR 5 (1871), s 54, 265, 281, 6 (1875), s 368 ff; F Lindberg, Daljunkern (Hist studier tillägnade Sven Tunberg, 1942), s 265, 280 ff; Peder Svart, Gustav Vasas krönika (1964), s 122; S Samuelsson, Daljunkern o Värmland (Värmland förr o nu 1925), s 98 f; R Stensson, Peder Jakobsson Sunnanväder (1947); R Thorell, Daljunkerns uppror (Dalarnas hembygdsbok 1945), s 90, 97.Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Jöns Hansson, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12288, Svenskt biografiskt lexikon (art av Hans Gillingstam), hämtad 2019-01-18.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:12288
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Jöns Hansson, urn:sbl:12288, Svenskt biografiskt lexikon (art av Hans Gillingstam), hämtad 2019-01-18.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se