Kallenberg, släktBand 20 (1973-1975), sida 585.

Biografi

Kallenberg, släkt, härstammande från Conrad väfvare (d 1691) i Broslätt, Brönnestad, Krist. Hans son snickaren Casper Callenberg (d 1741, 79 år gammal) i Broslätt var farfar till klockaren Christofer K (1738—1803) i Östra Ljungby, Krist. Denne var far till prosten Jakob Berndt K (1780—1849) i Tygelsjö, Malm, känd som folkuppfostrare, nykterhetsfrämjare o missionsvän o på sin tid en av stiftets mest betydande gestalter. Dennes son major Jakob Baltzar K:s (1836—88) änka Maria Eleonora K, f Rietz (1846—1934), som var dtr till språkforskaren kontraktsprosten Ernst Rietz, utgav Livet i en skånsk prostgård på 1850- o 1860-talet (1928).

Christofer K:s bror rådmannen Jöns K (1722—89) i Landskrona var far till Johan Georg K (1748—1811). Denne blev stadsfiskal i Kristianstad 1774 o sandhavreplantagemästare i Kristianstads län 1776 samt fick direktörs titel vid indragningen av denna tjänst 1791. Hans son Lars Peter Jürgen K (1782—1855) blev assessor i hovrätten över Skåne o Blekinge 1821 o var lagman i Västerbotten, Ångermanland o Norrbotten 1824—49. En av dennes bröder var farfar till nervläkaren Karl Oskar K (1858—1946) i Sthlm, en annan till prof Ernst Anton K (se nedan). Ernst K:s bror hovrättsrådet i hovrätten över Skåne o Blekinge Frithiof Christian Magnus K (1858—1935) var far till Sten Karl Anton K (1889—1960), som blev fil dr i Uppsala o docent i organisk kemi vid KTH 1919 samt lektor vid tekniska gymnasiet i Örebro 1930 o vid h tekniska läroverket i Sthlm 1947.

En nordamerikansk släktgren härstammar från Johan Georg o Jakob K:s kusin kronolänsmannen Christofer Andreas K (1787— 1882) i Åstorp, Björnekulla, Krist.

Utan påvisbart samband med denna släkt var den skånskfödde målaren Anders Hansson K (se ovan). Till en annan skånesläkt K hörde fabrikören ingenjör Nils Hjalmar K (1868—1952) i Uppsala. Han testamenterade till allmännyttiga ändamål sin delvis efter fadern fabrikör Johan K (1839—1916) i Uppsala ärvda förmögenhet på c:a 3 000 000 kr, till största delen förvaltad genom den av honom grundade Johan o Hjalmar K:s stiftelse.

Författare

 Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: P G Ahnfelt, Studentminnen (1857), 1, s 300 f, 2, s 38 f, 225; E Bager, Prosten Jakob Berndt K (1880); A Borgström, K hofrätten öfver Skåne o Blekinge 1821—1900 (1901); K Enghoff, Personhist ant:ar rör Kristianstads magistrat o andra stadens tjänstemän under åren 1700—1800 (1910); L Feuk, Miniatur-bilder af bemärkta prestmän i Lunds stift på 1800-talet (1893); H Gejrot mfl, Lärarmatr 1946 (1946); G Hellström, Karl Fredrik Rietz ättlingar (1928), s 27 f; Lags o doms; O Lindberg, Landsstaten i Malm o Krist 1719—1917 (1919); V Ljungfors, K från Brönnestad (T Uggla o V Ljungfors, Sv släkter, 1908—12, s 60—77); dens, K från Ellinge (ibid, s 78— 81); Lunds hm, 2: 2 (1948), s 416—422 o där anf litt; A Malmberg, Jacob Berndt K (1935); A Noreen, Ant:ar om K Hallands reg (fd Västgötadals) åren 1625—1910 (1911); N Rodén, Herrnhutiska o nyevangeliska väckelserörelser i Linköpings stift intill 1856 (1941); G Sjöström, Skånska nationen vid LU 1833—89 (1904); dens, Skånska nationen före af delningarnes tid (1897); SLH 3:1, 3, 4:3 (1886—1933); SMoK; Sten K t (SvD 19 nov 1960); B Sundkler, Sv missions-sällsk 1835—76 (1937); SvTeknF; 3 miljoner donerade till Uppsala-ungdom (S-T 6 mars 1952).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Kallenberg, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12320, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2024-03-01.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:12320
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Kallenberg, släkt, urn:sbl:12320, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2024-03-01.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se