Kallstenius, släktBand 20 (1973-1975), sida 591.

Biografi

Kallstenius, släkt, härstammande från mjölnaren Johan Svanström (1706—63) vid Kallstena kvarn vid Köping. Dennes son prosten Georg K (1743—1827) i Björskog, Vm, var far till bataljonsläkaren vid Västmanlands reg med dr o kir mag Johan Jacob K (1786—1850) o godsägaren jur dr Carl Daniel K (1790—1836) på Östra Eknö i Björskog. Den senares son, godsägaren Carl Albert Victor K (1823—98) på Marietorp i Åker, Söd, var rdgm i AK 1867—72. Carl K var en av de ledande inom det då nybildade Lantmannapartiet o en utpräglad företrädare för "herremännen" inom detta parti. 1871 ivrade han för bibehållandet av indelningsverket, som majoriteten av partiet ville successivt avveckla, o framlade ett kompromissförslag om begränsning av rust- o rotehållarnas börda. Detta avslogs, o K måste lämna den plats han sedan 1869 haft i statsutskottet. Han skildras som lugn, human, redbar o självständig.

Johan Jacob K:s tvillingbror, övermasmästaren i Värmland dir Georg (Jöran) Samuel K (1786—1863), hade tre söner, som blev fäder till målaren Gottfrid Samuel Nikolaus K (K 1) resp musikskriftställaren Georg Gottfrid K (K 2) o tonsättaren Edvin K (K 3). K 1:s bror, uppsalastudenten Evald Gustaf Götrik K (1868—92 el 93) begav sig våren 1892 jämte sin studiekamrat Johan Alfred Björling (bd 4) på en expedition för att utforska polartrakterna norr om Nordamerika. Sommaren 1893 påträffades deras fartyg som vrak fastfruset i isen vid Careyöarna. De efterforskningar, som gjordes för att få klarhet om deras öde, blev resultatlösa. Deras återfunna anteckningsböcker finns i NordM:s arkiv. I äktenskap med målarinnan Gerda Maria Roosval-K (1864—1939) var K 1 far till advokaten John K (f 1892) o landskapsmålaren Evald Knut Baltzar K (1898—1957).

Författare

 Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: AK riksdagarne 1870—72 (1872), s 18; Bergskoll; B Boethius o A Kromnow, Jernkontorets hist, 3 (1955); F Clason, Furudals bruks hist (1938); G Ekman, Krokfors gjuteri (MHoF 19, 1951—52), särsk s 97 f; [V G Granlund,] AK:s män under riksdagarne 1867—69 (3 uppl, 1869), s 17; P Hultqvist, Försvar o skatter (1955); G Nordenskiöld, Om Björlings o Kallstenii expedition till trakten af Smith Sound (Ymer 1894); A Ohlin, På forskningsfärd efter Björ-ling o K (1895); SKL; SLH 1:2, 4, 5 (1823—53); SMoK; S A:son Sparre, K Västmanlands reg:s hist, 5 (1933); SPG; G O S [undblad], Om Askersunds stad i Ör samt de tolf äldsta o största slägterna derstädes (1885), s 9, 26 ff; J M Svedelius, Tal då . . . Georg K jordfästades i Björskogs kyrka (1827); Sv släktkal 1943; Sällskapets för-handhar (Ymer 1894), s 63, 216 f, 219 f, 222, 228; d:o (Ymer 1895), s 182; H G Söder-baum, Jac Berzelius, 2—3 (1929—31); E Thermasnius, Lantmannapartiet (1928); dens, Sv bondepolitik (1931); dens, Riksdagspartierna (Sveriges riksdag, 2: 17, 1935), s 43, 54; K G Westman, Juris dr:er vid TJU 1629—1929 (1929); Västerås hm, 1 (1843); Örnberg 3.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Kallstenius, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12329, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2024-07-16.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:12329
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Kallstenius, släkt, urn:sbl:12329, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2024-07-16.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se