Kastengren, släktBand 20 (1973-1975), sida 775.

Biografi

Kastengren, släkt, härstammande från nämndemannen Anders Larsson (d 1695, 70 år gammal) i Kasta, Örberga, ög, som var far till rusthållaren Lars K (1667— 1737) i Hånger, Källstad, ög. Dennes sonsons son, underjägaren Johan K (1787— 1849) vid Omberg i Västra Tollstad, ög, var farfar till prosten Johan August K (1854— 1935) i Knista, Ör. Son till August K var Johan Martin K (1891—1972). Martin K blev DHS 1912, JK 1916, attaché i UD 1917 o chef för dess juridiska byrå 1930 (tf 1928). Han blev generalkonsul i Calcutta 1931 o i New York 1935 o envoyé i Peru 1945. 1951—57 var han envoyé i Australien o Nya Zeeland. Kusin till honom är fd VD i Sv ab Philips Herbert K (f 1896).

Författare

 Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: E Lundberg, Prosten Johan August K (Till hembygden, 34, 1937); Martin K (SvD 23 febr 1972); H Th Ohlsson, Biogr matr över sv kyrkans prästerskap 1934 (1934); SMoK; SPG; M Zetterquist, Johan August K (Strängnäs stifts prästmöteshand-l:ar 1936, s 292—98); Örnberg, 14 (1908).Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Kastengren, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12397, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-05-20.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:12397
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Kastengren, släkt, urn:sbl:12397, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-05-20.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se