Katarina

Död:1252

Drottning


Band 20 (1973-1975), sida 776.

Meriter

Katarina, d 1252, trol i Gudhems kloster. Föräldrar: Folke jarls son Sune (Folkungaätten; bd 16, s 261) o konung Sverker d y:s dtr Helena (bd 18).

G 43 (44 enl betydl senare belagd uppg) på "Förisäng" m konung Erik Eriksson av Sverige, f trol 16, d 2 febr 50, son till konung Erik Knutsson av Sverige o Rikissa av Danmark.

Biografi

Att K, som härstammade från den på manssidan utslocknade Sverkerska ätten, gifte sig med den siste konungen av den Erikska ätten, var ett tecken på att kampen om kronan mellan dessa ätter var slut. K, som var barnlös, drog sig efter makens död 50 tillbaka till Gudhems kloster. Hon gjorde stora donationer till detta o till sina släktingar. Breven därom visar, att hon ägde omfattande jordagods i Östergötland — bl a Söderköping —, Västergötland, Småland o Södermanland — bl a delar av Nyköping — samt på Själland. En gravkista från Gudhem i Statens historiska museum, vilken på locket har en skulptur av en krönt kvinna, anses vara K:s.

Författare

Hans GillingstamSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

 

Källor och litteratur

Källor o litt: Se bd 14, s 261 [källor Erik E.]. Vidare: N Beckman, Tre konungaätter o deras jordegendomar i Sverige (PHT 1912), s 11; S Carlsson, Folkungarna — en släktkonfederation (PHT 1953), s 83, 87 f, 94, 99, 116; H Gillingstam, rec av S Otto Brenner, Nachkommen Gorms des alten (PHT 1967); E Jørgensen, Annales Danici medii ævi (1920), s 140; L Karlen, Medeltid o äldre vasatid till omkr 1570 (Nyköpings stads hist, 1, 1973), s 14— 22; K H Karlsson, Folkunga-ätten (SAT 1, 1879—88), s 218; S Ljung, Söderköpings hist, 1 (1949); G Paulsson, Annales Suecici medii aevi (1974); RepD 1: 2 (1896—98), s 310; A Schück, Studier rör det sv stadsväsendets uppkomst o äldsta utveckling (1926), s 200 ff; A M Strinnholm, Sv folkets hist, 4—5 (1852—54).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Katarina, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12402, Svenskt biografiskt lexikon (art av Hans Gillingstam), hämtad 2024-02-24.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:12402
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Katarina, urn:sbl:12402, Svenskt biografiskt lexikon (art av Hans Gillingstam), hämtad 2024-02-24.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se