Katarina

Född:1513-09-24
Död:1535-09-23 – Stockholms stad, Stockholms län (på Stockholms slott.)

Drottning


Band 20 (1973-1975), sida 777.

Meriter

Katarina, f 24 sept 1513, d 23 sept 1535 på Sthlms slott. Föräldrar: hertig Magnus I av Sachsen-Lauenburg o Katarina av Braun-schweig-Wolfenbüttel.

G 24 sept 31 i Sthlms storkyrka m Gustav I i hans 1 :a gifte.

Biografi

För att trygga sitt unga kungahus o sanktionera sitt inträde i furstarnas krets sökte Gustav I — enligt tidens sed — ett förnämligt giftermål, varvid politiskt inflytande, ej religion, var utslagsgivande. När hoppet om att vinna en prinsessa från det katolska Polen försvann 1528, vände han sig till den 15-åriga K i det anrika Sachsen-Lauenburg, där reformationen införts men hertiginnan o hennes mäktiga brödrakrets var väl anskriven i det kejserliga lägret. Den danske kungen Fredrik I:s son (senare Kristian III) var gift med K:s syster. Med Lübecks benägna medverkan kunde efter tre års skiftande förhandlingar kontraktet skrivas med Korsholms o Kalmar län o Öland som livgeding. Vigseln förrättades av den nyvalde ärkebiskopen Laurentius Petri. K gav åt Sverige en kejsarvänlig anförvantskrets o 13 dec 33 en tronföljare genom sonen Eriks födelse.

Enligt traditionen var K nyckfull, inbunden o svårmodig, o äktenskapet skall ej ha varit lyckligt. Säkert bottnar denna bild av K i den efter Eriks avsättning illvilliga propagandan. Lika otillförlitliga är de under Grevefejden av fienderna Rostock o Lübeck utspridda ryktena om att K vid Kristians besök i Sthlm sept 35 varnat sin svåger för Gustav, som fått reda på detta genom en spion o därför slagit ihjäl henne med en hammare. Kristian, som då ej hade mycket till övers för Gustav, har själv dementerat dessa påståenden. K hade vid festligheterna för den danske gästen under en dans blivit illamående o insjuknat; måhända var det fråga om missfall. K:s tyska släktingar förblev Gustavs trognaste vänner o vid gravöppningen konstaterades inga under livet uppkomna skador på skallen.

K synes ha ägt en fint byggd figur — knappt 160 cm lång — o ett vackert format huvud. Någon autentisk bild av henne är ej bevarad.

Författare

Ivan SvaleniusSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

 

Källor och litteratur

Källor o litt: K:s giftermålskontrakt o donationsbrev på hennes livgeding i K arkiv (K 73), RA.

G Carlsson, rec av Vasagraven . . . (HT 1958), s 352—354; dens, Från Erik Segersäll till Gustav Vasa (VHAAH 6, 1961), s 67— 80, 151 f; I Svalenius, Gustav Vasa (1963), s 134—141; Vasagraven i Uppsala domkyrka, 1 (1956), s 57—67, 199—201.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Katarina, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12404, Svenskt biografiskt lexikon (art av Ivan Svalenius), hämtad 2024-06-19.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:12404
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Katarina, urn:sbl:12404, Svenskt biografiskt lexikon (art av Ivan Svalenius), hämtad 2024-06-19.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se