Johan Fredrik Hallardt

Född: – Stockholms stad, Stockholms län (troligen i Sthlm)
Död:1794-07-05 – 

Musikskriftställare, Posttjänsteman


Band 18 (1969-1971), sida 1.

Meriter

Hallardt, Johan Fredrik, f trol 1726 i Sthlm, d 5 juli 1794 där (Ridd; begr i Maria). Föräldrar: vinskänken Johan H o Mariana Sandbeck. Var postkontrollör i Stralsund 65, postinspektör i Wismar från 70-talets början, kallades kammarråd på senare år, musikskriftställare. — LMA 76.

G m Christina Elisabeth Bergman, f 11 april 26 i Kalmar, d 13 febr 87 i Wismar, dtr till handlanden Nils B o Elisabeth Robertsonia.

Biografi

Johan H växte upp i Sthlm och fick sin musikaliska utbildning av kapellmästare P Brant. Han blev en skicklig amatörviolinist och deltog aktivt i musikutövningarna hos aristokratin i Sthlm vid mitten av 1700-ta-let. Bl a har han spelat hos A J v Höpken, vilket framgår av ett av hans manuskript. I Wismar, dit H flyttade som postmästare, deltog han i stadens musiksällskap. Troligen var han en av de ledande krafterna i detta att döma av den stora mängden noter för såväl instrument som vokal musik, som fanns bland hans kvarlåtenskap.

H var ständigt sysselsatt med musiklexikografiskt arbete. Ur den vid denna tid rikliga musiklitteraturen, ur böcker och tidningar samlade han ett stort material till belysning av samtidens musik främst i Europa. Han började sin författarverksamhet 1772 eller 1773 och har sannolikt fått inspirationen härtill vid studiet av Burneys Tagebuch einer musikalischen Reise. Hans bild av det samtida musiklivet är mycket personlig och präglad av reflexioner som amatörmusiker. Av intresse är de artiklar om sv musiker och musikaliska förhållanden under den gustavianska tiden, som finns i Musikens beskaffenhet i åtskilliga länder och städer. I övrigt uppehåller han sig annars med förkärlek vid musikförhållandena ute i Europa. Med åren blev han mer litterärt och musikaliskt bevandrad. Sedan han utarbetat ett verk var han i flera år sysselsatt med kompletteringar. I det innehållsrikaste av H:s arbeten, Biografiskt musiklexikon, finns på många ställen tomma sidor, vilka var avsedda för senare tillägg. Efter 1787 tycks H:s produktionsförmåga ha upphört. Inte heller i hans bibliotek finns nyförvärv efter denna tid. H:s författarskap resulterade i åtta handskrifter av lexikalisk karaktär, samtliga otryckta, av vilka de främsta är Musicalisk dictionnaire (3 bd) och ovannämnda Biografiskt musiklexikon (4 bd). Han var jämte A Hülphers frihetstidens och den gustavianska epokens mest produktiva författare på musikhistoriskt område.

Författare

Alfhild HalénSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

H:s musikbibi omfattade 276 nr musikalier o 158 nr musiklitt plus hans egna handskr, allt förvärvat av MA 1795. Förutom i texten nämnda manuskr av H förvaras i MAB även föjjande: Musiklexikon A—C, Musicaliske frågor o svar, Tonkonstnärslexikon, Om operamusik o Miscellanea i musik.

Tryckta arbeten

 

Källor och litteratur

Källor o litt: Bouppteckn 1729, I: 135, SSA.

T Norlind, J F H o sv musiklexikografi (STM 20:1—4, 1938); Post o Inrikes Tid-n:ar, nr 17, 1787; Sohlman.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Johan Fredrik Hallardt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12407, Svenskt biografiskt lexikon (art av Alfhild Halén), hämtad 2020-12-01.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:12407
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Johan Fredrik Hallardt, urn:sbl:12407, Svenskt biografiskt lexikon (art av Alfhild Halén), hämtad 2020-12-01.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se