P H Johannes Hallbäck

Född:1878-08-04 – Adolf Fredriks församling, Stockholms län
Död:1959-10-07 – Ronneby församling, Blekinge län

Folkhögskoleman


Band 18 (1969-1971), sida 11.

Meriter

Hallbäck, Paulus Henrik Johannes, f 4 aug 1878 i Sthlm (Ad Fredr), d 7 okt 1959 i Ronneby. Föräldrar: kh Otto Valfrid H o Anna Maria Lovisa Gustafva Ehrström. Mogenhetsex vid Karlskrona h a l 8 juni 97, inskr vid LU 29 sept 97, FK där 31 jan 01, ämneslär vid Bodens folkhögskola 01, föreståndare där 07—43 (skolan flyttade till Älvsbyn 08 o till S Sunderbyn 10).

G 4 juni 10 i Gävle m Karin Holmström, f 24 maj 83 där, d 23 juli 55 i Umeå, dtr till disponenten Per Gustaf H o Johanna Sofia Almgren.

Biografi

Johannes H hade tagit starka intryck av den danska folkhögskolan och företrädde den Grundtvigska linjen. Under hans ledning utvecklades Sunderby folkhögskola till en av de stora folkhögskolorna i landet och fick snabbt två årskurser i en teoretisk och en praktisk-teoretisk linje. Sommarkurser anordnades i vävnad, trädgårdsskötsel och studieledning. Med sin nordiska inriktning ordnade H gärna internordiska kurser vid skolan. I det första skedet av sitt föreståndarskap fick han ibland resa ut i bygderna för att värva elever, men efter några år var tillströmningen synnerligen stor. H vinnlade sig om att hålla idédiskussionen levande och hade särskild omsorg om elevernas personlighetsutveckling.

Under studieresor i de nordiska länderna förnyade H ständigt sin egen idévärld och vidgade kontakterna med de strömningar som var förhärskande i nordiska folkhögskolor. Han intog en central ställning i norrbottniskt folkbildningsarbete och stod i ledningen för Norrbottens föreläsningsförbund 1922—32 som ordförande och 1932—43 som föreståndare. Han startade och redigerade 1903—38 skolans periodiska tidskrift Nordanbygd. Politiskt tillhörde han det s k Norrlandsfrisinnet och var ordförande i Norrbottens valkretsförbund av folkpartiet 1939— 43. I det kyrkliga livet deltog han bland annat som ordförande i Luleå stifts kommitté av kyrkobröderna och bland ideella uppdrag märks hans ordförandeskap i Nordiska lärares fredsförbund från 1938. I den folkfrisinnade Norrbottenstidningen var han flitig medarbetare.

H var en av pionjärerna för den norrbottniska folkhögskolan, och hans långa verksamhet vid länets första folkhögskola kom att i hög grad påverka utvecklingen inom folkbildningsarbetet i Norrbotten. Han blev en förgrundsgestalt på sitt område. Hans gärning var buren av en äkta idealitet och en starkt dokumenterad kärlek till ungdomen.

Författare

Adrian WennströmSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

Utgivit: Nordanbygd, årsskrift utg af Folkhögskolans i Boden elevförbund (tidskrift utg av Sunderby folkhögskolas elevförbund), 1903—1938, Luleå (även Gefle).

Källor och litteratur

Källor o litt: G Gustafsson, Sv folkskole-matr 1910 (1910); SMoK; Väd 1953.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
P H Johannes Hallbäck, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12413, Svenskt biografiskt lexikon (art av Adrian Wennström), hämtad 2022-05-22.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:12413
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
P H Johannes Hallbäck, urn:sbl:12413, Svenskt biografiskt lexikon (art av Adrian Wennström), hämtad 2022-05-22.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se