Hallström, släktBand 18 (1969-1971), sida 52.

Biografi

Hallström, släkt, härstammande från Johan Johansson (1646–1717), som enligt Hammerdals (Jämtl) dödbok var son till en länsman o gästgivare i Ramsele (Vnl), möjligen identisk med Johan Persson (levde 1668) i Ovanmo, Ramsele, vars hemman åtnjöt gästgiverifrihet enligt 1655 års jordebok. Johan Johanssons son Elias H (d 1747 eller 1748) i Åsen, Hammerdal, blev länsman 1702 eller 1703. Hans son länsman Peter H (1707–67) i Åsen, Hammerdal, blev i äktenskap med en dtr till kh Anders Oldberg i Lit far till kronofogden i Bollnäs (Gävl) Anders H (1736–1804). Dennes son fältkamreraren Pär H (1783—1870), vars arkiv (9 vol) finns i ÖLA, blev farfar till Pär Hadar Adalbert H (1853–1928). Hädar H grundade 1882 i Eskilstuna en fabrik för tillverkning av fickknivar. Den utvecklades raskt till den största i sin bransch inom de skandinaviska länderna o ombildades 1917 till Eskilstuna knivfabriks ab. H var därefter verkst dir i Eskilstuna sparbank.

En bror till Pär H, källarmästaren o rådmannen i Söderhamn Olof Gabriel H (1789–1859), blev farfar till Ragnar Sigurd Alarik H (1849–1927), som blev docent i klassiska språk i Uppsala 1880 o var lektor i Karlstad 1882–1915. Alarik H:s efterlämnade papper finns i Karlstads läroverksbibl. Kusin till honom var författaren Per August Leonard H (se nedan).

Deras farbror Otto Gottfrid H (1813–80) grundade 1856 Köpings mekaniska verkstad, som 1872 ombildades till ab. Företaget vann så småningom kunder även utrikes bl a genom sina gedigna verktygsmaskiner o blev en industri av stora mått, som kom att i hög grad bidraga till Köpings ekonomiska återhämtning. H efterträddes som disponent där av sin son civilingenjör Ivar Gustaf H (1850–97). Denne efterträddes av sin äldre bror civilingenjör Hjalmar Johan Gabriel H (1847–1906), som i sin tur efterträddes av en tredje bror, ingenjör Otto Gunnar H (1854–1939). En fjärde bror, Hadar H (1858–1946), var samma verkstads affärschef 1906–19, efter broderns avgång verkst dir 1919–22 o kassadir 1923–37 samt blev rådman i Köping 1927. 1942 såldes aktiemajoriteten i företaget till ab Volvo, vars främste tillverkare av växellådor det kommit att bli.

Hjalmar H blev far till gymnastikdirektören Marrit Emma Lovisa H (1883–1967), som var lärarinna vid Högre lärarinneseminariet 1923–43 o Statens normalskola för flickor 1923–47. Marrit H var en av pionjärerna inom den sv damgymnastiken.

Ivar H blev far till rektorn för tekniska gymnasiet i Örebro fil dr Waldemar H (1884–1960) o arkitekten Carl-Otto H (f 1886, d 1975[1]).

Gunnar H blev far till Omar Gunnar H (1886–1965), som var disponent för Köpings mekaniska verkstad från 1928 o verkst dir där 1939–51. Son till Omar H är tecknaren o målaren Knut H (f 1925), gm konstnärinnan Marianne Lagergren-H (f 1929).

Hadar H blev far till verkst dir för Helsingborgs gummifabriks ab Tretorn Hadar H (f 1900).

Författare

 Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Gävl:s renov domb 57, f 442, Jämtl:s renov domb 5, f 755, RA.

A Attman, Gbg 1913—62 (Gbgs stads-fullm 1863—1962, 1:2, 1963); A Gabrielsson, Volvo under trettio år (Transbladet 1956, nr 4), s 10; H Gejrot o P Räf, Lärar-matr 1934 (1934); G Gustafsson, Köping (1942), s 5; Hädar H:s Kniffabriksab, Eskilstuna (Verkstäderna 1914); K Hellberg, Eskilstuna genom tiderna, 3 (1928), s 268, 274, 298, 341; E Kölgren o C G Tengström, Läroverks- o seminarie-matr 1914—15 (1915); K Nilsson, Eskilstuna som industristad (1939), s 32; Ny chef för Köpings Mek verkstads ab (Verkstäderna 1927); SKL; SMoK; SPG; Sv släktkal 1950; SvTeknF; K J Österberg, Köping o Köpingsbygden genom tiderna (1945), s 68, 82, 99. — Art:ar i Verkstäderna 1906, s 117 f, 1914, 1918, 1924, 1928, 1934, 1936 o 1939.

Gjorda rättelser och tillägg

1. Dödsår tillagt2017-10-10

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Hallström, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12442, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2021-02-26.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:12442
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Hallström, släkt, urn:sbl:12442, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2021-02-26.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se