Hammar, släktBand 18 (1969-1971), sida 134.

Biografi

Hammar, släkt, härstammande från byggningsskrivaren vid amiralitetets varv i Gbg Börje (Månsson) H (d senast 1699). Han blev farfar till rådmannen o postmästaren i Landskrona hovsekreterare Magnus H (1702—76), som var riksdagsman 1746—47, o till kronofogden i Luggude, Rönnebergs o Onsjö hd (Malm) Börje H (1708—88). Denne blev far till rådmannen i Halmstad Jöran Magnus H (1750—92), som var riksdagsman 1789. Dennes son rådmannen i Halmstad Carl Jesper H (1789—1830) var riksdagsman 1823. En annan son, rådmannen i Halmstad Jöran H (1788—1854), var riksdagsman 1840—41 o hans son, handlanden Göran Niklas H (1821—73), var riksdagsman 1856—66.

Jöran H:s o Carl Jesper H:s äldre bror grosshandlaren i Halmstad Anders Jöransson H (1776—1856) skapade genom diversehandel, skeppsrederi o olika fabriksföretag en betydande förmögenhet o fick kommerseråds titel. Son till honom var godsägaren Carl Magnus H (1819—87), som på 1850-talet genom köp bildade herrgården Öringe i Veinge (Hall). Carl H var ordf i Hallands läns landsting 1869—86 o i Halmstads stadsfullmäktige 1872—87 samt riksdagsman i FK 1867—70, 1873—80 o 1882—85.

En äldre bror till Jöran Magnus H blev farfars far till direktör Hugo Gilius Eugen H (H 2). Denne blev far till prof i ångteknik vid Chalmers tekniska högskola Olof H (f 1897) o farbror till rektorn för Birkagårdens folkhögskola Gillis H (f 1887). Son till denne är docenten i statskunskap Tomas H (f 1928), Sthlm, g m författarinnan Stina H, f Hartman (f 1923). En kusin till H 2 blev far till målarinnan Elsa H-Moeschlin (1879—1950), g m den schweiziske författaren Felix Moeschlin.

Jöran Magnus H:s yngre bror handlanden i Hälsingborg Carl Gustaf H (1756—1818) blev farfar till kh Hans Birger H (H 1). Dennes son August Theodor H (1858 —1916) blev docent i praktisk teologi i Lund 1895 o kh i Äsphult (Krist) 1900 samt i Bårslöv (Malm) 1910. Hans yngre bror kontraktsprosten teol hedersdr Hans Birger H (1862—1949) i Ängelholm redigerade 1886—93 Evangeliska fosterlandsstiftelsens tidning Budbäraren o publicerade senare en minnesteckning över biskop G Billing (1926) o en historisk framställning om Sveriges bibel (1932). Son till Birger H är rådmannen i Gbg Martin H (f 1896), som skrivit släktens historia. Brorson till August o Birger H var rådmannen i Gbg Gudmund Johan H (1877—1958), vars son är rådmannen där Fritz-Arnold H (f 1909).

Författare

 Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: E Bergman, Gamla varvet vid Gbg 1660—1825 (1954); Gamla halmstadssläkter, III. Släkten H (Fören Gamla Halmstads årsbok 1932); Grape; Elisabet H, Börje H. Amiralitetsskrivare vid Gamla varvet i Gbg (Unda Maris 1962); Martin H, Släkten H (1932) o där anf källor; E Häg-ge, Ett gammalt hus vid Stora torg (Fören Gamla Halmstads årsbok 1965); J Kalén, Till »Gamla halmstadssläkter» (ibid 1933); M Lundblad, Antavla för flygkadetten Åke Stensson Lundblad (SoH 1964—65), särsk s 168; Lunds hm 11:8 (1961); Millqvist; SKL; Sv förfdex 1900—40 (1942), 1956 —60 (1963), 1961—65 (1968); Sv släktkal 1967; SvTeknF; H Wentz, Präster, professorer, pedagoger (1950).Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Hammar, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12506, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-01-17.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:12506
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Hammar, släkt, urn:sbl:12506, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-01-17.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se