Hammar, släktBand 18 (1969-1971), sida 140.

Biografi

Hammar, släkt, härstammande från borgaren Anders Svensson H (1717—66) i Åmål. Han blev farfars farfar till missionspionjären Magdalena Fredrika (Fredda) Andrietta H (se nedan). Kusin till hennes far var kh Svante H (1821—1909) i Österplana (Skar). Dennes son föreståndaren för Skaraborgs läns hushållningssällskaps kemiska station Sven H (1864—1931) i Skara blev i äktenskap med en brorsdtr till professor Gustaf A K Hamilton (s 117) far till kommendör Sven Magnus Gotthard H (1908—67). Magnus H blev 1958 chef för marinförvaltningens vapenavdelning. Han har publicerat flera skrifter rörande sjöartilleriets historia.

Författare

 Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: B Broomé, Magnus H (Forum navale 1968); E Erlandsson, Skara högre allm lärov:s lärjungar åren 1870— 1910 (1922); G Hafström, K sjökrigsskolan 1867—1942, 2 (1942); R Kjellén, Skaraborgs läns k hushållnrssällsk 1808—1907, 2 (1907), s 33; R Lundberg, Kommendören Magnus H (KrVAH 1967, s 165 ff); Matr över styrelsemedlemmar, lärare o elever vid Ultuna lantbruksinstitut 1848—1932 (1932); G Sjöström, Värmlands nation i Lund 1682 —1907 (1908); Skara hm 1850—1930, 1 (1928).Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Hammar, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12507, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-01-16.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:12507
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Hammar, släkt, urn:sbl:12507, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-01-16.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se