Hammar, släktBand 18 (1969-1971), sida 141.

Biografi

Hammar, släkt, härstammande från bleckslagaren Johan Jacob H (d 1819, 76 år gammal) i Uddevalla, som uppges ha varit född i Sthlm. Han blev farfar till Olof Niklas H (1821—75), som var docent i botanik i Lund 1849—59 o blev telegrafkommissarie i Ronneby 1863. Hans dtr Thekla Maria H (1872—1953) var vid sin studentexamen 1891 den första kvinnliga studenten vid Karlskrona läroverk o blev fil kand i Uppsala 1896. Thekla H var därefter verksam som lärarinna och publicerade Anthologie des poétes lyriques francaises (1908) o Vocabulaire francais-suédois (1913). Vid första världskrigets utbrott var hon i Paris o hindrades av kriget från att resa hem. Hon tog då anställning som sjuksköterska i franska armén. För sina insatser där belönades hon med medalj. Efter krigets slut arbetade hon i en parisläkares laboratorium ända till 1939 men var även verksam som lexikograf. 1922 utkom hennes Sv-franskt parlörlexikon och 1936 den i sv läroverk allmänt använda Sv-fransk ordbok. Hon utgav även den fransk-sv pariören Petit dictionnaire francais-suédois samt översatte till franska arbeten av Selma Lagerlöf o andra nordiska författare. Delar av H:s korrespondens (bl a ett 50-tal brev från Selma Lagerlöf) finns i UUB.

Olof Niklas H:s farbror prosten Olof H (1784—1864) i Jämshög (Blek) blev far till landskamreraren i Karlskrona Olof Rudolf H (1822—1907), som efterlämnat en bibelöversättning i 12 vol (nu i UUB). Söner till honom var den mestadels i Paris verksamme skulptören Carl Elias H (1853—1914) o prof Johan August Harald H (H 1). Kusin till de sistnämnda var regementsläkaren Josef H (H 2), vars son är verkst direktören för Standard radio & telefon ab Frank H (f 1908).

Författare

 Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: L Feuk, Miniatur-bilder af bemärkta prestmän i Lunds stift på 1800-talet (1893); O v Friedrichs, Släkten v Friedrichs (1947); Krok; V Ljungfors, Helsingborgs-Landskrona nation i Lund (1903); Lunds hm, 5 (1858); Märklig insats av parissvenska (SvD 15 jan 1952); Nytryck av Billbergska släktboken (1930), tab 21; C Sjöström, Blekingska nationen 1697—1900 (1901); dens, Gbgs nation i Lund 1669— 1906 (1907); dens, Vestgöta nation i Lund 1683—1910 (1911); SKL; Sv släktkal 1919; L Wahlström, Trotsig o försagd (1949).Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Hammar, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12508, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-01-21.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:12508
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Hammar, släkt, urn:sbl:12508, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-01-21.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se