M Fredrika (Fredda) A Hammar

Född:1847-04-28 – Ölseruds församling, Värmlands län (på Averstad)
Död:1927-12-25 – Engelbrekts församling, Stockholms län

Lärare, Missionär


Band 18 (1969-1971), sida 140.

Meriter

Hammar, Magdalena Fredrika (Fredda) Andrietta, f 28 april 1847 på Averstad, Ölserud (Värml), d 25 dec 1927 i Sthlm (Engelbr). Föräldrar: godsäg Petter H o Anna Pettersson. Lärarinna, missionspionjär.

Biografi

Under språkstudier i Frankrike bodde Fredda H hos pastor Th Monod och dennes familj i Paris, och denna kristna miljö gjorde ett starkt intryck på henne. Från Frankrike reste hon till England, och efter återkomsten till Sverige arbetade hon under 1870-talet som guvernant. På hösten 1882 startade H en flickskola på Humlegårdsgatan 5 i Sthlm, som hon ledde till 1897.

Inom Sthlms högre kretsar uppstod i början av 1880-talet en väckelse. Under intryck av denna och efter att på nytt ha besökt familjen Monod fördes H 1885 fram till en personlig religiös avgörelse. Under vintern 1893—94 besöktes hon av vännen och författarinnan Anna Mathilda Roos, som ville förmå henne att åtaga sig missionsavdelningen i KFUK:s tidskrift Hemåt, vilket hon först avböjde men sedan accepterade. På våren 1894 bildade hon och Anna Roos föreningen Kvinnliga Missions Arbetare, K M A. Först året därpå konstituerades föreningen och fick stadgar och styrelse. H blev styrelsens självskrivna ordförande. K M A:s uppgift blev inte bara att sända kvinnor ut på missionsfältet. En väsentlig del av arbetet bestod i att aktivera kvinnor i hemlandet, så att missionärerna kunde underhållas. En mängd stödföreningar bildades därför både bland vuxna och barn.

H började även missionsarbete bland Jämtlands samer och på sommaren 1895 delade hon ut böcker och skrifter på midsommarmässan i Kolåsen i Jämtland. Hon deltog i denna mässa under en lång följd av år, och samerna låg henne alltid varmt om hjärtat. K M A lät 1908 uppföra Fjällgård, ett ålderdomshem för jämtlandssamer.

K M A:s verksamhet växte hastigt och redan efter 6 år hade föreningen 12 verksamhetsområden bl a i Kina, Indien och Nordafrika. H hade ett starkt personligt inflytande på sina medhjälpare, och hon skrev regelbundet uppmuntrande brev till missionärerna. I en liten bok antecknade hon alla som hon ville komma ihåg med förböner. Hennes arbete gav impulsen till dotterföreningar i Danmark, Norge, Finland och Tyskland.

H var försynt, tillbakadragen och fysiskt bräcklig. Sedan ungdomen led hon av nedsatt hörsel, som med tiden övergick till fullständig dövhet och medförde känsla av isolering och ensamhet. Men hon ägde en eldsjäl för spridandet av kristendomen och kunde entusiasmera folk för sin sak.

Författare

Alfhild HalénSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

 

Källor och litteratur

E Ringborg, F H. En livsbild från kvinnomissionens genombrottstid (1931).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
M Fredrika (Fredda) A Hammar, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12511, Svenskt biografiskt lexikon (art av Alfhild Halén), hämtad 2024-06-21.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:12511
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
M Fredrika (Fredda) A Hammar, urn:sbl:12511, Svenskt biografiskt lexikon (art av Alfhild Halén), hämtad 2024-06-21.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se