Hammarberg, släktBand 18 (1969-1971), sida 149.

Biografi

Hammarberg, släkt, härstammande från rådmannen i Varberg Petrus Andersson H (1663–1727). Han uppges (Billingdahl) ha varit son till en inspektor i staden, vilken dock ej kunnat återfinnas i mantalslängderna. Han blev far till kh Nils H (1690–1759) i Solberga (Göt). I äktenskap med en syster till handelsborgmästaren i Gbg Lorens Tanggren fick han sonen Peter H (1720—1807). Denne blev grosshandlare i Gbg o var en tid ordf i stadens borgerskaps äldste samt 1800 riksdagsman. Han är även bekant som vän till Swedenborg. Söner till honom var justitierådmannen i Gbg Nils H (1761–1841) o grosshandlaren där Johan (Jan) Jacob H (1774–1838). Den senares son var grosshandlaren o riksdagsmannen Peter H (se nedan). Hans son grosshandlaren James H (1847–96) i Gbg var från 1889 ledamot av Gbgs stadsfullmäktige o från 1894 ordf i styrelsen för Gbgs sparbank samt verkst dir i Kramfors ab. Sonson till honom är studierektorn vid Folkuniversitetet Peter H (f 1918, d 1995[1]).

Författare

 Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

J C Billingdahl, Warbergs Scholmatrikel, uppslag 62, Påskbergsskolan, Varberg; S Kempe, Krönika över släkten H från Varberg (ms hos förf, Järved).

A Ahlström, Matr öfver Gbgs handelsinstituts elever 1826—85 (1918); A Attman, Gbg 1863—1962 (Gbgs stadsfullm 1863—1962, 1:1—2, 1963); S Brisman, Sveriges affärsbanker, Grundläggningstiden (1924), s 15, 17, 29; M Fahl, Matr (The royal bachelor's club 1769—1944, 1947); dens, Biogr matr (Gbgs stadsfullm 1863—1962, 2, 1963); C R A:son Fredberg, Från vår merkantila o industriela verld, 1 (1897); H Fröding, Berättelser ur Gbgs hist under frihetst (1919); dens, Berättelser ur Gbgs hist under gustavianska tiden (1922); Gbgs hm; J Mannerheim, Kramfors ab (1928), s 15; Millqvist; Sv släktkal 1967; [S Wieselgren,] Peter H (1889), s 27—58; Örnberg, 7 (1891).

Gjorda rättelser och tillägg

1. Dödsår tillagt

2016-05-11

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Hammarberg, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12517, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2023-11-29.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:12517
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Hammarberg, släkt, urn:sbl:12517, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2023-11-29.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se