Samuel Benedicti Hammarinus

Född: – Ovansjö församling, Gävleborgs län
Död:1667 – Stockholms stad, Stockholms län (begr i Klara)

Präst


Band 18 (1969-1971), sida 156.

Meriter

Hammarinus, Samuel Benedicti, f i Ovansjö (Gävl), d efter 4 jan 1667 i Sthlm, begr 21 mars 1667 där (Klara). Föräldrar: bonden Bengt o h h. Inskr vid UU juni 27, prästv 29, komminister i Norrmalms förs i Sthlm 30, mag vid UU 29 jan 39, konrektor vid Sthlms trivialskola 20 maj 39, tillika rektor där 10 maj 40, tredje ord k hovpred 12 dec 43, led av prästeståndet 43, 50 o 60, överhovpred 23 juni 47 (trol ej tilltr), kh i Klara förs i Sthlm 27 okt 47, tillika kh i Bromma 12 jan 52, kontraktsprost, avsatt juli 63.

G 1) m Brita Thomasdtr, begr febr 49 i Sthlm (Klara), dtr till borgmästaren Thomas Johansson; 2) 12 dec 50 i Sthlm (Nik) m Maria Catharina Karckman, begr 4 jan 81, dtr till rådmannen Henrik K o Anna Andersdtr samt omg m k livmedicus rådmannen Zacharias Wattrang (d 87).

Biografi

I den danskfödde med dr Gerhard Stalhoffs resebeskrivning från Sthlm 1660 nämnes också kyrkoherden i Klara församling »Mäster Samuel, en allmänt aktad man». Efter honom har Mäster Samuelsgatan i Sthlm fått sitt namn. Vid tillsättningen av kyrkoherdetjänsten i Klara 1647 hade H ej fått röstövervikt men ärkebiskopen, pådriven av H själv, ingrep, och H blev utnämnd. Den stora ovilja, som utnämningen alstrade inom församlingen, visade sig senare vid hans avsättning. Denna fortsatta ovilja hade flera orsaker. H kom på kant med konsistoriet, som anklagade honom för att sällan deltaga i dess överläggningar. Han beskylldes också för procenteri. Eljest gjorde han en stor insats som initiativtagare till Klara skola 1649.

Det är, utom på grund av skolbygget, egentligen genom sin avsättning, som H blivit känd. Han hade 1652 blivit kyrkoherde även i Bromma. I prästgården där hade våren 1663 en piga tagit sitt liv genom hängning. H befallde, att hon skulle skäras ned, men alla tjänare nekade göra detta. Den fördomsfrie H skar då själv ned henne, varpå hon begravdes en följande dag, sedan kyrkfolket avlägsnat sig. Att skära ner en död ansågs emellertid vid denna tid som något skamligt, som det endast tillkom bödeln att utföra. H stämdes till Sollentuna häradsrätt och rannsakades. Han erkände nedskärningen och att han felat, men begravningen »ville han väl defendera, efter hon således haver tagit uti sjukdom och yra sig livet av». Målet gick ända till K M:t och domen blev hård: H avsattes juli 1663 både i Bromma och Klara. Saken avspeglar sig i ett brev (1 april 1663) av Johan Ekeblad, där formuleringen synes antyda, att en upplyst man som han hade sina sympatier på H:s sida. Längre fram fick han genom nåd tillbaka prästämbetet — men ej kyrkoherdetjänsten — och restituerades till heder och ära. Han bodde kvar i Sthlm och höll föreläsningar vid Sthlms gymnasium. Skolhuset på Klara kyrkogård vittnar än i dag genom en inskription om hans nit för denna kulturinrättning. — H var mycket förmögen. Han ägde gård i Klara, hus vid Drottninggatan, två andra gårdar och två väderkvarnar på Norrmalm samt stenhus i staden mellan broarna. Till hans välstånd hade hans långivarverksamhet, för vilken även samtiden reagerade, bidragit. Hans söner Gustaf och Samuel Hammarin adlades med namnen Hammarberg resp Hammarfelt. Gustaf H blev far till Henrik Hammarberg (s 146).

Författare

Bengt HildebrandSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

 

Källor och litteratur

R Cederström, Sthlm 1660 (SSEÅ 1910), s 36; J Ekeblad, Bref, utg av N Sjöberg, 2 (1915), s 368 f; K Linge, Folk-undervisn i Sthlm före 1842 (SSEÅ 1912), s 72 f; N Staf, S Klara kyrka, 1, Församhhist (Sveriges kyrkor, 6: 1, 1927); V Söderberg, Mäster Samuel (S-T, julnr 1923); Sthlms hm; F U Wrangel, Stockholmiana, 1—4 (19121.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Samuel Benedicti Hammarinus, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12534, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand), hämtad 2024-04-19.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:12534
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Samuel Benedicti Hammarinus, urn:sbl:12534, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand), hämtad 2024-04-19.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se