Hamrin, släkterBand 18 (1969-1971), sida 229.

Biografi

Hamrin, släkter.
1 Borgaren Johan H (1761—1838) i Sundsvall blev far till garvaren o fiskaren Lars H (1792—1836) i Sundsvall. Dennes son garvaren Lars Petter H (1825—1903) var led av Sundsvalls stadsfullmäktige 1863 —82 o v ordf i Sundsvalls fabriks- o hantverksförening under 20 år. Hans farbror handelsmannen Johan Erik H (1797—1839) i Umeå blev far till kronofogden Johan Olof H (1828—86) i Umeå. Dennes son Per Johan Ossian H (1855—1907) var från 1879 skådespelare vid K Dramatiska teatern i Sthlm, vars sekreterare han var 1891—98 o ånyo från 1904. Ossian H var mest betydande som komiker. Från Sv teaterförbundets tillkomst 1894 var han dess ordf till kort före sin död. Delar av hans arkiv finns i SS A. 1888—99 var han g m skådespelerskan Eva Gustafva Axelina Swensson (1864—1931), sedan omgift med skådespelaren o regissören Knut Magnus Nyblom. Bror till Ossian H var byråchefen i lantmäteristyrelsen Johan H (1869—1930). Han var bl a ledamot av 1917 års lantmäterikommission o ordf i kommissionen för Dalarnas indelning i skifteslag 1920—22 samt utgav flera skrifter inom sitt fack. Son till honom är assuransdirektören Hjalmar H (f 1901).

2 Tornväktaren Petter Pettersson i Köping, som var född i Västra Skedvi (Vm), blev far till läderhandlaren Carl Gustaf Petersson H (1841—1907) i Jönköping. Hans son Carl Josef H (1871—1934) var från 1910 verkst dir för H Halls boktryckeriab o huvudredaktör för Jönköpings-Posten. Söner till Josef H är Carl-Olof H (f 1903), verkst dir för H Halls boktryckeriab o ansvarig utgivare av Jönköpings-Posten, Agne H (f 1905), Dagens Nyheters Romkorrespondent, o Yngve H (H 2), som var chefredaktör för Jönköpings-Posten o riksdagsman. Bror till Josef H var statsministern Felix Teodor H (H 1). Barn till honom är redaktör Ruth H-Thorell (f 1903), riksdagsman i FK o g m akademijägmästare Erik Thorell, samt överlantmätaren i Kalmar län Mac H (f 1910), en tid riksdagsman i AK.

Utan samband med ovannämnda släkter är fotbollsspelaren Kurt (Kurre) H (f 1934).

Författare

 Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

O Kugelbergs släktant:ar, 1: 3, KB; genealogi över jönköpingssläkten H 1940, Geneal fören, Sthlm.

N Ahnlund, Sundsvalls hist, 2 (1921), s 139, 4 (1921—22); Kurre H, Mina drömmars mål (1969); I Ljungquist, Ur DN:s hist, 3 (1954); E Modin o E N Söderberg, Matr öfver i Upsala studerande norrlänningar 1595—1889 (1890); W Nordenstedt, Skiftes- o avvittringsväsendet i Dalarna (Sv lantmäteriet 1628—1928, 2, 1928), s 187; S Ohlsson, Kurt H (1955); PK:s porträttmatr 1936 (1935); J A Runström, Dramatiska teaterns artister (Ny ill tidn 1892), s 379—81; J Svanberg, K teatrarne under ett hälft sekel 1860—1910, 1—2 (1917—18); Sveriges apotekarhist, 4 (1922—27), s 2091.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Hamrin, släkter, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12572, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2023-03-23.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:12572
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Hamrin, släkter, urn:sbl:12572, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2023-03-23.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se