Hand, släkt, adligBand 18 (1969-1971), sida 234.

Biografi

Hand, adelssläkt, vars medlemmar i vapnet förde en hand o från början av 1600-talet använde släktnamnet. Dess äldste kände stamfar var den västgötske adelsmannen Håkan Persson (d omkr 1530). Ättartavleuppgifterna om hans föräldrar torde vara oriktiga. Han blev far till hövitsmannen Knut Håkansson (H 1). Dennes son Bengt Knutsson (d 1604 eller 1605) till Attorp i S Säm (Älvsb) var häradshövding i Lysing (Ög) åtminstone 1578—80 o i Dal (Ög) från 1582. Han har identifierats med den person med detta namn som var fogde i Sevede o Aspelands hd (Kalm) 1577—81, i Allbo o större delen av Kinnevalds hd (Kron) 1587 o slottsfogde på Vadstena 1588—94. 1595 blev han hovmästare hos änkedrottning Gunilla. 1600 satt han med i domstolen över de kungatrogna rådsherrarna, o kort före sin död blev han ledamot av den kommission som 1604 förordnades att revidera landslagen.

Bengt Knutssons bror Håkan Knutsson (d 1595 el 1596) till Ekenäs i Målilla (Kalm) var från 1585 till mellan 1592 o 1595 häradshövding i Norra o Södra Vedbo (Jönk) o 1588 fogde i Allbo o större delen av Kinnevalds hd. Han blev i äktenskap med Erik XIV:s illegitima dtr Virginia far till överste Erik H (H 2). Dennes bror Knut Håkansson eller Knut H (d 1614) till Bolmsö i Bolmsö (Jönk) vistades i Frankrike o Nederländerna åtminstone 1607—08 o gjorde 1611 som ryttmästare jämte Anders Stuart ett misslyckat infall i Ryssland från Kajaneborg. Senare deltog han i skånska fälttåget 1612 o i striderna kring Novgorod 1613—14. Han skrev 1611 Swärdz-Breef (tr 1643 o 1671), en liten andaktsbok för krigsmän, tydligen en översättning av något utländskt arbete. Hans bror Arvid H (d 1621 eller 1622) till Björkenäs i Odensjö (Kron) blev efter vistelse i Frankrike, Nederländerna o Tyskland häradshövding i Kulling (Älvsb) 1619 o överste 1621 samt deltog så i erövringen av Riga. Brodern kapten Johan H (d 1621 eller 1622) till Vret i S Unnaryd (Jönk), som 1621 blev häradshövding i Stranda (Kalm) o även var med vid Riga, har efterlämnat en dagbok från sitt deltagande i Gustav II Adolfs friarfärd till Tyskland 1620 (utg i HH 8:3, 1879).

Den släktgren som bar namnet H utdog på manssidan med Erik H 1632 o på kvinnosidan med Johan H:s dtr 1681. Ännu kvarlever emellertid med släkten H:s vapen en släktgren, som härstammar från Bengt Knutssons o Håkan Knutssons bror Arvid (d 1618), vilken efter morfadern upptog namnet Drake o slutligen blev landshövding i Kalmar län (se bd 11). Denna släktgren har på riddarhuset kallats Drake af Hagelsrum (bd 11).

Författare

 Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

RR 1621, f 31 v, 539 v, lat RR 1606—10, f 19 v, HKR 1595, f 83 v, 1594—95 suppl, f 53, Knut H:s brev till Karl Karlsson Gyllenhielm, Arvid H:s brev till Axel Oxenstierna, Genealogica 2, p 56, 120, RA; Smålands handl:ar 1596: 17 (13:e s från si), Sandbergska saml:en Ä 7190, KA; Ericsbergsarkivets autograf saml (dep i RA); Västbo renov domb 16—17 sept 1633 (notis om Håkan Knutsson 1595), Göta hovrätts arkiv, Jönköping.

J E Almquist, De introduc ätterna Drakes gemensamma ursprung (SoH 1956—57); dens, Herrg:arna i Sverige under reformationstiden (1960); B Broomé, Nils Stiernsköld (1950); F Drake, Stamtaflor öfver adl ätterna H o Drake af Hagelsrum (1898); S Estborn, Evangeliska sv bönböcker (1929); Frälseg 4 (korr); Å Hermansson, Karl IX o ständerna (1962); K H Karlsson, Knut Håkansson H:s o hans hustru Märta Arvidsdtr Drakes slägt (PHT 1901); K 1 :a livgrenadjärreg:s hist, 2 (1928), 5 (1930); Lags o doms; Lokalf; M Olsson, Vasagraven i Uppsala domkyrka (1956); J A Posse, Bidr till sv lagstiftningens hist (1850), s 19 ff; Sveriges krig 1611—32, 1—2 (1936); J Waaranen, Handl:ar upplysande Finlands hist under Karl IX:s tid, 3 (1866), s 132, 151 f; J Werwing, Konung Sigismunds o konung Carl den IX:des historier, 2 (1747), bil, s 152, 180.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Hand, släkt, adlig, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12576, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2024-07-25.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:12576
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Hand, släkt, adlig, urn:sbl:12576, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2024-07-25.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se