Hartmansdorff, von, släktBand 18 (1969-1971), sida 302.

Biografi

von Hartmansdorff, släkt, härstammande från borgaren i Pasewalk i Pommern Joachim Hartman, vars son med samma namn senast 1523 blev borgare i Greifswald. Denne blev farfars far till rådsherren i Greifswald Christian (Carsten) Hartman (1601— 68). Hans son hovrättsrådet Mathaeus Hartman (1641—90) i Greifswald, som 1682— 85 var sv sändebud i Dresden, adlades 1683 med namnet v H o blev 1685 assessor i Wismarska tribunalet. Han blev far till direktorn vid hovrätten i Greifswald Johann Christian v H (1668—1731).

Den förste i denna släkt som flyttade till det egentliga Sverige var dennes brorson major Joachim Christoffer v H (1696—1762), som 1715—18 var preussisk fånge efter Stralsunds kapitulation och 1718 deltog i norska fälttåget. Han gjorde sin militära karriär vid Jönköpings regemente, förvärvade säteriet Gravsjöhult i Marbäck (Jönk) o introducerades på riddarhuset 1743. Hans son Christoffer Egidius v H (1742—1818) dömdes 1792 för deltagande i konspirationerna i samband med mordet på Gustav III till ett års fängelse o mistande av sin majorstjänst samt flyttade därefter till Finland. En av hans bröder blev far till presidenten Jacob August v H (se nedan). En annan bror blev far till Christoffer Svante v H (1771—1818), som efter deltagande i kriget i Tyskland 1813—14 blev överste för Jönköpings regemente 1816. Hans son August Edvard v H (1815—79), som från 1857 var häradshövding i Kinda o Ydre (Ög), blev farfar till ambassadören i Reykjavik August v H (f 1899) o till dennes bror byråchefen i vattenfallsstyrelsen, sedermera personaldirektören i Atlas Copco riddarhussekreteraren Carl-Henrik v H (f 1904).

Författare

 Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Carl Adolf v H, H:iska Familiens Stamtafla på Fädernet, i Rääfska saml, UUB.

Carpelan, 2 (1958); G v Essen, Om de sk »Vita Pomeranorum» (PHT 1898—99); A Larson, Sammansvärjningen mot Gustav III (1959); T Pyl, Pommersche Genealogien, 5 (1896); K.-E Rudelius, Sveriges utrikespolitik 1681—84 (1942).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Hartmansdorff, von, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12623, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2023-09-22.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:12623
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Hartmansdorff, von, släkt, urn:sbl:12623, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2023-09-22.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se