Hartvig, släktBand 18 (1969-1971), sida 313.

Biografi

Hartvig (Hartwig), släkt, härstammande från Samuel Hirsch Landsburg, även kallad Samuel Baruch. Namnet har ansetts innebära, att han kom från Landsberg an der Warthe, varifrån flera judar flyttat till Sverige. Hans son Hartvig Baruch (1755— 1836) flyttade 1792 från Helsingör till Norrköping, där han var skolmästare för stadens judar.

Dennes son Wolf Benjamin Hartwig (1798—1879) var från 1812 anställd på olika affärskontor i Gbg, där han 1823 lät döpa sig med förnamnet Eugenius. Kort därpå for han till den herrnhutiska kolonin Zeist i Nederländerna, o senare var han 1835—52 Evangeliska brödraförsamlingens i Herrnhut missionär på den västindiska ön Antigua samt 1852—57 föreståndare för en herrnhutisk församling i Salem i North Carolina. De sista decennierna av sitt liv bodde han i Herrnhut som sekreterare hos föreståndaren för Evangeliska brödraförsamlingens missionsdepartement. Han har efterlämnat en självbiografi, vars tidigare avsnitt ger en god inblick i en judisk familjs liv i Sverige i början av 1800-talet.

Hans äldre broder Baruch H (1793— 1859) hade från 1838 ättikfabrik i Gbg. En tredje broder, Jacob H (1803—45), grundade 1833 tillsammans med en kusin till sin hustru kolonialvarufirman Moritz L Magnus & J Hartvig i Gbg. Hans son Herman Bernhard H (1842—1914) var från 1869 jämte bl a sin systers man Leopold Abram-son delägare i kortvarufirman Aug Abrahamson & Co, som var grundad av en bror till den senare. Herman H var led av Gbgs stadsfullmäktige 1901—12 o av en mängd nämnder o beredningar i staden. I äktenskap med en dtr till generalkonsul Henrik Davidson (bd 10) blev han far till grosshandlaren Jacob Eduard H (1872—1954) i Gbg.

Författare

 Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: A Altman, Gbg 1863—1913 (Gbgs stadsfullm 1863—1962, 1:1, 1963); BachCl; G Bodman, Fabriker o industrier i det gamla Gbg (1925); M Fahl, Biogr matr (Gbgs stadsfullm 1863—1962, 2, 1963); C R A:son Fredberg, Från vår merkantila o industriela verld, 1 (1897); M Ivarsson, Isaac Leman o hans släkt (SoFf 1951); dens o A Brody, Sv-judiska pionjärer o stamfäder (1956); A Lysander, En sv-judisk herrn-hutare (Lunds stifts julbok, 34, 1942).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Hartvig, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12625, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2021-02-26.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:12625
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Hartvig, släkt, urn:sbl:12625, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2021-02-26.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se