Hasselblad, släktBand 18 (1969-1971), sida 324.

Biografi

Hasselblad, släkt, härstammande från korpralen Jonas Rase (d 1738) i Hasslösa (Skar), som blev far till bergsmannen Arvid H (1712—82) i Nordmark (Värml). Hans sonsons son rådmannen i Filipstad Jonas Nathanael H (1819—83) blev far till krigsrådet Sten Åke Waldemar H (1870—1931). Åke H publicerade under signaturen Sten Blad uppsalaskildringarna Rustibussar (1916) o Studenthavre (1918). Han gjorde sig också känd som tillfällighetsdiktare o skrev på vers Gubbar i bergskollegium o andra filistéer (1924) o Arméförvaltare (1930). Vidare utgav H de kulturhistoriska berättelsesamlingarna Bergslagsliv i flydda tider (1927) o Vi från Bergslagen o Värmland (1929) samt en samling historier kring Djurgårdens fågelliv, Direktör Trast o annan djurgårdsfänad (1932; med förord om H av J Landquist).

Nathanael H:s farbror bergsbruksidkaren Arvid H (1777—1819) på Stöpsjön i Färnebo (Värml) var gift med en sondtr till Henrik Geijer (bd 17). En av deras söner blev far till disponenten vid Sprängsvikens sågverk i Gudmundrå (Vnl) Carl Fredrik H (1840—1911). En annan son var Carl Henrik H (1805—56). Han övertog 1829 i Gbg kortvarufirman C A Holm & Co tillsammans med Holms systerson Johan Elias Andersson, o sedan denna firma upplösts 1842, bildade han tillsammans med Johan Adolf Åwall firman H & Åwall, som fortsatte rörelsen.

Hans yngre bror Fredrik (Fritz) Wictor H (1816—93), som tidigare varit anställd hos honom, grundade 1841 den ännu bestående kortvarufirman F W Hasselblad & Co i Gbg, som han drev upp till ett betydande företag. Fritz H var gift med en syster till den bekante affärsmannen Viktor Kjellberg o blev svärfar till Viktor Rydberg. Firman fortsattes av sönerna Fritz Oskar H (1844—1928) o Arvid Viktor H (1846—1907), vilka utvidgade verksamhetsfältet med fotografiska artiklar. Oskar H var ledamot av Gbgs stadsfullmäktige 1893—1902. Viktor H blev far till Ivar Viktor H (1873—1922) o Karl Erik H (1874—1942), vilka fortsatte firman o upptog tillverkning av hattar, kravatter o vitvaror samt grundade dotterbolag för den fotografiska branschen (H:s fotografiska ab) 1908 o för kartongtillverkning (Robert Skarstedt ab) 1921. 1919 ombildades firman till ab med Ivar H som ordf i styrelsen. Han efterträddes vid sin död av brodern Karl Erik H. Denne var ledamot av Gbgs stadsfullmäktige 1907—10, rumänsk generalkonsul 1924—42 o ordf i styrelsen för Gbgs handelsinstitut 1925—37, i Sveriges grossistförbund 1932—35 o i Gbgs handelskammare 1935—37. Son till honom är tekn hedersdr Victor H (f 1906), den nuvarande verkställande direktören för ab F W Hasselblad & Co. Han upptog på 1940-talet tillverkning av kameror. Den s k H-kameran har blivit en världsartikel och även kommit till användning vid utforskandet av rymden.

Författare

 Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: G Elgenstiernas saml, KB.

A Attman, Gbg 1863—1913 resp 1913— 62 (Gbgs stadsfullm 1863—1962, 1:1—2, 1963); BachCl; [G Glemensson,] F W Hasselblad & Co 1841 15/5 1941 (1941); M Fahl, Biogr matr (Gbgs stadsfullm 1863—1962, 2, 1963); C R A:son Fredberg, Från vår merkantila o industriela verld, 1—2 (1897— 1902); J Ingelow o I Nilsson, Sv folkförf, 2 (1931); J Kleberg, Arméförvaltningen (1936); N-ld, Gbgska släkter (Morgontidningen, Gbg, 26 april 1935); N H Qvist, Ådalen, 2 (1946); G Rosendahl, Sten Åke Waldemar H (Dödsrunor utg av Sancte Örjens gille, 1, 1926—32); Sv förf:lex 1900— 40, 1 (1942); Sv släktkal 1943; SvTeknF; K Warburg, Viktor Rydberg, 2 (1900), s 554, 595, 733 f; Örnberg, 9 (1893).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Hasselblad, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12633, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2024-02-25.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:12633
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Hasselblad, släkt, urn:sbl:12633, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2024-02-25.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se