Mathias Hasselrot

Född:1769-01-29 – Lidköpings församling, Skaraborgs län
Död:1839-10-28 – Särestads församling, Skaraborgs län

Präst, Översättare, Riksdagsman


Band 18 (1969-1971), sida 334.

Meriter

1 Hasselrot, Mathias, f 29 jan (enl husförhörsl), 29 dec (enl meritförteckn) 1769 i Lidköping, d 28 okt 1839 i Särestad (Skar). Föräldrar: handlanden Petter H o Margareta Elisabeth (Lisa) Kruse. Inskr vid LU 29 sept 91, disp pro gradu 24 maj 93, mag 21 juni 93, allt vid LU, studier vid univ i Greifswald, rektor vid Lidköpings skola 97— maj 00, konsistorieamanuens i Skara 04, studier vid UU 05—06, TK där 11 juni 06, vik lektor i grekiska vid Skara hal febr 07—maj 08, vik förste lektor i teologi där april 09— maj 10, prästv i Gbg 9 okt 09, pastoralex 8 nov 09 i Gbg, ord notarie vid konsistoriet i Skara 16 maj 10, lektor i matematik vid Skara hal nov 11, kh i N Vings prebendepastorat (Skar) 6 maj 12, prost där 13, led av prästeståndet vid riksdagarna 15—35 (led av bankoutsk 15, 17—18 o 23, av förstärkta statsutsk 17—18 o 23, av allm besvärs- o ekonomiutsk 23, av statsutsk o förstärkta bankoutsk 28—30 o 34—35, av förstärkta konstitutionsutsk 34—35), kh i Särestad 16 dec 17, prof:s n h o v 14 jan 24, v kontraktsprost i Väne kontrakt 30, ord kontraktsprost 35, teol dr i Uppsala 10 nov 30 (promov 31).

G 30 dec 04 i Råda (Skar) m Martha (Martha) Beronius, f 29 juni 75 i Skärv (Skar), d 4 april 40 i Särestad, dtr till kh Peter B o Brita Catharina (Kajsa) Flygare.

Biografi

Efter år av umbäranden som gymnasist i Skara kom H till Lund, där han väckte uppmärksamhet genom flit och mångsidig begåvning. Hans gradualavhandling behandlade ett matematiskt ämne, men efter promotionen fungerade han någon tid som docent i grekiska. Han entusiasmerades av och propagerade för franska revolutionens idéer och översatte 1793 Marseljäsen till svenska. Hans översättning (Upp fosterlandets äkta söner), som spreds i avskrifter, blev populär och den oftast sjungna. När den reuterholmska regeringens polis ville komma i kontakt med honom, flydde han till sv Pommern.

Vid universitetet i Greifswald kunde H fortsätta sina studier. Han intresserade sig bl a för tysk pedagogik och översatte till svenska två uppfostringsskrifter av J H Campe. När Gustav IV Adolf blev myndig, vågade H återvända. Efter att ha avlagt teol kand-ex i Uppsala och prästvigts blev han i tur och ordning lektor i grekiska, teologi och matematik i Skara. 1817 utbytte han dock sitt lektorat med prebendepastorat mot kyrkoherdetjänsten i Särestads församling.

Vid fem riksdagar (1815—35) var H ledamot av prästeståndet. Han tillhörde den liberala oppositionen och hade inom ståndet inflytande och anseende som vältalare. Han var förespråkare för kvinnoemancipation inom måttliga gränser och dristade sig att i ståndet vid en debatt om lika arvsrätt lägga fram den för tiden revolutionerande åsikten, att »om olikhet skall äga rum, synes mera skäl tilldela döttrarna förmån i arvtäkten». När hans motion om skolor för allmogens barn inte vann gehör, inrättade han 1824 på egen bekostnad i Särestad Skara stifts första folkskola, där han fick tillfälle att pröva nya pedagogiska teorier, bl a den då i Sverige nya lancastermetoden. I religiösa spörsmål var han däremot inte liberal. Vid riksdagen 1823 yrkade han på skärpta lagbestämmelser mot läseriet.

H:s samhällsintresse uppskattades. Han hade rykte som framstående predikant och vid biskopsvalet i stiftet 1828 fick han 43 röster. Han var livlig och älskvärt artig mot alla. I vänkretsen var han känd som lycklig tillfällighetsskald och författare av satiriska epigram.

Författare

Olle FranzénSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Dissertatio de pressione fluidorum laterali. [Akad avh) preses E Österholm.] Lunda; [1792], 16 s, 1 pl. — Dissertatio gradualis de logarithmis. [Akad avh, preses P Tegman.] Lundse [1793]. 22 s. — Dissertatio mathematica de logarithmis ope serierum inveniendis. [Akad avh, resp D B Roth.] Lunda; [1795]. 20 s. — Brudskrift till min k. hustru å 25 årsdagen af vår lyckliga äkta förening... (C Hasselrot, Minnesblad, Wexiö 1875, s 117—121; omtr i Hasselrotska släktföreningens publikationer, 2: dens. Ma- thias och Märta H, Upps 1928, s 23—27). — Ett antal begravningsskrifter. översatt: J H Campe, Theophron eller den erfarne rådgifvåren för den oförfarna ungdomen, d 1—2, Lund 1794, 289 s (anon), 2. uppl 1802, 3. uppl Malmö 1851, 240 s (anon); dens, Faderliga råd til sin dotter, Skara 1798, XIV, 499 s (anon), 2. uppl Lund 1804, XIV, 432 s; P O v Asp, Resa i Levanten år 1796, Skara 1805, 272 s.

Källor och litteratur

Källor o litt: Skara konsistorii underd skriv:er till K M:t med H:s meritförteckn, 1817, RA.

A Hasselrot, Kalender över släkten H (H:ska släktfören:s pubher, 1, 1923); G Hasselrot, Mathias o Martha H (ibid, 2, 1928); E L Johansson, Särestadsbygden (1966); B Schöldström, Marseljäsens första öden i Sverige (dens, I tittskåpet, 1891); Skara hm, 1 (1928); A Sundstedt, Striden om konven-tikelplakatet (1958); K Warburg, Johan Gabriel Richert, 1—2 (1905); E Åsbrink, Genom portar, 2 (1962).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Mathias Hasselrot, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12653, Svenskt biografiskt lexikon (art av Olle Franzén), hämtad 2022-05-27.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:12653
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Mathias Hasselrot, urn:sbl:12653, Svenskt biografiskt lexikon (art av Olle Franzén), hämtad 2022-05-27.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se