Hedberg, släktBand 18 (1969-1971), sida 394.

Biografi

Hedberg, släkt, härstammande från pigan Stina Jansdtr (1766–1813) i Dräcke, Hedemora. Hennes dtr Greta Örn (f 1802), som från omkr 1820 kallade sig H, flyttade 1822 till Sthlm. Hon blev mor till författaren Frans Theodor H (H 1).

Söner till Frans H var författaren Tor Harald H (H 2), gm skådespelerskan Stina H, f Holm (f 1887), o direktör Nils Ragnar H (H 3). Deras syster bibliotekarien Walborg Maria H (1859–1931) var verksam som översättarinna, framför allt av rysk litteratur. 1905–10 var Walborg H ordf i Sällskapet Nya Idun, o 1914 utgav hon tillsammans med Louise Arosenius den biografiska uppslagsboken Sv kvinnor från skilda verksamhetsområden. Deras bror Karl Birger H (1866–1946) var i ungdomen verksam som skådespelare o dramatisk författare. Senare var Karl H förste regissör vid Sv teatern i Sthlm 1900–11 o vid Dramatiska teatern 1911–29. Någon betydande iscensättare var han inte. Ytterligare en bror var landskapsmålaren Bengt Erland H (1868–1953).

Författare

 Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: K O Bonnier, Bonniers, 4 (1931); Hultmark; [S Leijonhufvud,] Sällskapet Nya Idun 1885—1935 (1935), s 21, 29, 54; O Molander, Detta är jag . .. (1961), s 141 f; PK:s porträttmatr 1952 (1951); SKL; SMoK; SPG; Sv författarlex 1900—40 (1942); SvTeknF.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Hedberg, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12686, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2024-04-15.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:12686
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Hedberg, släkt, urn:sbl:12686, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2024-04-15.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se