Ruth I Hedberg

Född:1900-07-08 – Burlövs församling, Skåne län
Död:1959-05-22 – Hedvig Eleonora församling, Stockholms län

Författare


Band 18 (1969-1971), sida 393.

Meriter

Hedberg, Ruth Ingar, f 8 juli 1900 i Burlöv (Malm), d 22 maj 1959 i Sthlm (Hedv El). Föräldrar: grosshandl Fredrik Jonas Collin o Helene Carolina Pehrsson. Studentex i Sthlm 20, inskr vid Sthlms högsk ht 20, FK 15 dec 25, medarb i Östgöta Correspondenten 33—38, FL 21 juni 48, medarb i Idun från 47, i SvD från 48. Förf.

G 9 maj 23 i Rotterdam m förf Karl Olof (Olle) Hedberg, f 31 maj 99 i Norrköping, son till civiling Karl David H o Anna Hermina Svartström.

Biografi

Ruth H tillbringade sin barndom på ett skånskt gods. Hennes akademiska studier förlades till Sthlms högskola, där hon kom att tillhöra en krets av med henne jämnåriga lärjungar till Martin Lamm och Sven Tunberg, de s k "pastoralerna". Den dyrkan av ett behagfullt 1700-tal som ingick i kretsens umgängeston kom hon att på ett särskilt sätt förkroppsliga genom sin lätta spiritualitet och sin vetenskapliga inriktning på sv 1700-talslitteratur: hennes licentiatavhandling ägnades åt fru Lenngren. I denna krets lärde hon också känna sin make. Hon torde på många sätt ha haft betydelse för utvecklingen av hans författarskap, särskilt under de vanskliga åren före debuten. Omvänt har man att räkna med att impulser från Olle H spelat en roll för hennes skönlitterära arbeten. Makarna var praktiskt taget oskiljaktiga.

Som skönlitterär författare framträdde H under pseudonymen Elsa Eschillius. Den första av hennes två romaner, En vecka i Skåne (1934), bygger i sin miljöskildring på barndomsminnen. Den respektlösa och munviga flickan Dora torde vara ett med åtskillig självkritik utformat porträtt av H:s yngre jag. Berättelsen präglas av kvickhet, munterhet och uppfinningsrikedom; satiren kan vara ungdomligt skarp men saknar inte en underton av förståelse och medkänsla. H:s andra roman, Fru Dygd och fru Lusta (1942) har sin tyngdpunkt i porträtteringen av ett par mycket olika medelålders kvinnor i borgerlig Sthlmsmiljö och i det maliciösa studiet av kvinnligt beteende. Miljön från Sthlms högskola har utnyttjats som bakgrund för teckningen av ungdomarna i boken, vilka framställs med en övervägande sympatisk inlevelse, även om författarinnan ingalunda försummar tillfällena till spirituella kommentarer. Detta gäller särskilt den fint genomförda tragikomiska berättelsen om en ynglings hopplösa förälskelse i en medelålders kvinna.

Fr o m slutet av 1940-talet framträdde H huvudsakligen som teaterrecensent i Idun och som anmälare av litteraturhistoriska arbeten i SvD. H:s kritik präglas av psykologisk fantasi och snabb impressionistisk uppfattningsförmåga. Ett posthumt urval av H:s essäer och recensioner har samlats i volymen Ej med klagan (1960).

Författare

Örjan LindbergerSök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

En vecka i Skåne, roman av Elsa Eschillius. Sthlm 1934. 238 s. [Pseud.] 2. uppl så.-— Fru Dygd och fru Lusta, roman av Elsa Eschillius. Sthlm 1942. 267 s. [Pseud.] 2. uppl s å. Norsk övers Oslo 1947, dansk Khvn 1949. — Tre kåserier av Anna Maria Lenngren. Sthlm 1948. 38 s. — Olof von Dalin och fru Lenngrens adelssatir (Svensk litteraturtidskrift, utg av Samfundet De nio, årg 17, 1954, Lund, s 104—124). — Ej med klagan. Essayer. Sthlm 1960. XVI, 255 s, 1 pl. [Inl: F Böök, Minne av Ruth H.] — Medv i Idun från 1947 och SvD från 1948 samt i Veckojournalen.

Källor och litteratur

Källor o litt: F Böök, Minne av R H ( ledn till H:s Ej med klagan, 1960). Nekner i dagspressen.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Ruth I Hedberg, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12694, Svenskt biografiskt lexikon (art av Örjan Lindberger), hämtad 2024-02-22.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:12694
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Ruth I Hedberg, urn:sbl:12694, Svenskt biografiskt lexikon (art av Örjan Lindberger), hämtad 2024-02-22.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se