Hedenblad, släktBand 18 (1969-1971), sida 421.

Biografi

Hedenblad, släkt, härstammande från bergsmannen o kyrkvärden Mats Andersson (1671 —1742) på Heden i Falun. Hans brorson Anders Janssons på Finnbo barn kallade sig Fahlström (om förfäderna se bd 15 s 67).

Mats Andersson blev far till bergsrådmannen o kyrkvärden Johan H (1710—96) o till Per (ej Per Henrik) H (1714—88). Den senare var en av de sju uppsalastudenter som följde Linné på hans resa genom Dalarna 1734. 1747 blev han bergsfiskal i Falun, o 1758—88 var han bergmästare i Stora Kopparbergs bergslag. Han fick 1762 bergshauptmans o 1778 bergsråds titel. 1764 valdes H till riksdagsman på grund av röstövervikt i Falu bergslag men utvoterades vid mössornas rigorösa fullmaktsgranskning i början av 1765 till förmån för en medtävlare, som fått fler röster i staden, o måste återvända hem.

Per H:s son Daniel Anton H (1766—1804) blev 1801 bergskollegiets sekreterare. Brorsons son till honom var Per Henrik H (1845—1911), som blev byrådirektör i väg-o vattenbyggnadsstyrelsen 1899. Han var från 1892 ledamot av Sthlms stadsfullmäktige, där han var en av de ledande. Vid stadsfullmäktigevalet 1908 gick vänstern framåt o H, som var högerman, blev utslagen. Bror till honom var director musices vid UU Ivar Eggert H (se nedan). Kusin till dem var kontorschefen vid Skånes enskilda banks avdelningskontor i Hälsingborg överste Ottomar Rudolf H (1839—1922). Söner till Ottomar H är kapten Per Henrik H (f 1876), i många år en av Skånes främsta idrottsledare, disponenten vid Norrahammars bruk Eric H (f 1887) o chefen för vattenfallsstyrelsens kontorsbyggnadsavdelning civilingenjör Ivar H (f 1892).

Författare

 Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Filmkopia av A Hulphers genealogier, 6, p 127, KB.

Bergskoll; P-E Brolin, Hattar o mössor i borgarståndet 1760—66 (1953); Y Ekström, Kring en minnesbok. Ur överste Ottomar H:s anteckn:ar om sig själv o släkten (Gärds hds hembygdsfören:s årsbok, 6, 1941); K E Forsslund, Med Dalälven från källorna till havet, III:4 (1934), s 42, 256; Th M Fries, Linné, 1 (1903), s 142, 144; O G[roth], Per Henrik H (Allhems sportlex, 2, 1949); E Hammarström, Äldre o nyare märkwärdigheter wid Stora Kopparberget, 2 (1789), s 138 f; E Kleberg, Borgarståndets inre organisation intill 1809 (1929); Y Larsson, På marsch mot demokratin. Från hundragradig skala till allmän rösträtt (1967); S Lindroth, Gruvbrytning o kopparhantering vid Stora Kopparberget intill 1800-talets början, 1—2 (1955); C v Linné, Ungdomsresor, 2 (1929), s 8; V Millqvist, Sthlms stadsfullmäktige 1863—1913 (Minnesskr vid Sthlms stadsfullmäktiges femtioårsjubileum, 1913); NF:s sportlex, 3 (1940); H Sjöstedt, Sveriges bankmatrikel 1916 (1915); C Sjöström, Blekingska nationen 1697—1900 (1901); dens, Skånska nationen 1833—89 (1904); SPG; Sv släktkal 1963; SvTeknF; Vita Caroli Linnasi (1957).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Hedenblad, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12705, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2023-06-07.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:12705
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Hedenblad, släkt, urn:sbl:12705, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2023-06-07.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se