Hedin, släktBand 18 (1969-1971), sida 459.

Biografi

Hedin, släkt, härstammande från gårdsfogden vid Säby (nu Säbylund) i Kumla (Ör) Lars H (levde 1715), som uppges ha varit bondson från Hidingsta i Norrbyås (Ör) o morbror till kh Jöns H (d 1761, 79 år gammal) i Asker (Ör). Lars H blev far till kh Sven H (1683—1751) i Kräcklinge (ör). Från tre av dennes söner härstammar släktens huvudgrenar.

1 Klockaren o byggmästaren Lars H (1712—94) blev farfar till komministern i Bo (Ör) Johan Gustaf H (1789—1867), som var riksdagsman 1844—45 o blev kh i Snavlunda (Ör) 1850 (tilltr 1853). Son till honom var riksdagsmannen o publicisten Sven Adolf H (H 4).

2 Gustaf H (1714—92) efterträdde fadern som kh i Kräcklinge o fick prosttitel 1782. Han blev i äktenskap med Jöns H:s dtr far till Sven Gabriel H (1741—1821). Denne blev docent i astronomi i Uppsala 1776, var lektor i matematik i Strängnäs 1777—1807 o fick professors n h o v 1810. Hans brorson Gustaf Wilhelm H (1779— 1860) köpte 1825 Österhammars bruk i Fellingsbro (Ör) o 1830 Abyhammars bruk i samma sn. Dennes son Johan Wilhelm H (1817—87) ägde Molnebo bruk i Västerlövsta (Vm) o köpte 1848 säteriet Limsta i Kila (Vm). Brorson till honom var grosshandlaren i Sthlm konsul Ernst Gustaf H (1861—1922).

3 Bruksinspektören Fredrik H (1717— 76) blev far till prosten Carl Gustaf H (1748—1806) i Lillkyrka (Ör), medicinalrådet Sven Anders ff (H 1) samt apotekaren o postmästaren Fredrik Magnus H (1770 —1820) i Sigtuna. Sven Anders H:s son kanslirådet Sven Anders H (1788—1834) blev far till skådespelaren Sven (Svante) Anders H (H 2), stadsarkitekten i Sthlm Abraham Ludvig H (1826—1917), revisorn i generalpoststyrelsen Gustaf Henrik Leonard H (1828—94), gm skådespelerskan Zelma Carolina Esolinda H, f Bergnéhr (H 3), o kanslisekreteraren Lorenz Alfred (Appe) H (1832 —1915). Den sistnämnde publicerade arbeten om sin bror Svante (1898) o om K teaterns sekreterare o ombudsman Daniel Hvasser (1901). Hans otryckta memoarer i 7 band finns i Sven Hedins stiftelses bibliotek i Etnografiska museet, Sthlm. Barn till Ludvig H var upptäcksresanden Sven Anders H (H 5), som adlades 1902 enl RF § 37, o Alma Isabel Sofia H (H 6).

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: F Bedoire, Livet på en bruksherrgård under Karl Johanstiden (Genealog tidskr, 6, 1961), s 25 f; dens, Släkten Be-doire (PHT 1963); S Brithelli, Sthlms Storskola o UU vid 1800-talets början (PHT 1915); J A Drysén, Lektorer vid Strengnäs gymnasium (1871), s 28; A Garfvé o E Odh-ner, Fellingsbro sockens hist (3 uppl, 1958), s 304, 310; Grape; S Hedin, Farbröderna (Hågkomster o livsintryck, 5, 1924); J Lagerholm, Södermanland-Närkes nation (1933); Ludvig H — Sven H (H8D 2, 1900—01); B G Löfgren, Sven H:s 16 anor (PHT 1912); S Selander, Sven H (1957); SKL; Strängnäs hm, 4 (1901); Sv släktkal 1930; Sveriges apotekarhist, 1 (1910); SvTeknF; Örnberg, 8 (1892).Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Hedin, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12725, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-02-19.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:12725
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Hedin, släkt, urn:sbl:12725, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-02-19.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se