Heijne, von, släktBand 18 (1969-1971), sida 544.

Biografi

von Heijne (till en början Heijnne), släkt, härstammande från köpmannen Elias H (d 1706), som före 1675 kom till Elbing från Liebenau i Schlesien. Med sin andra hustru, som var född i Sthlm och dtrdtr till den sv räntmästaren i Preussen Peter Forbes (bd 16), blev han far till bl a två söner, som deltog i spanska tronföljdskriget o Karl XII:s krig. Den ene av dem, Georg Elias H (1689—1726), gick i sv tjänst 1709, blev kapten 1712 o var i fångenskap 1710—12 efter Elbings kapitulation o 1716—23 efter Wismars. Hans bror Georg v H (1691—1756) gick i sv tjänst 1711, var i fångenskap 1712—13 efter Stades kapitulation samt deltog i norska fälttåget 1716 o kriget i Finland 1741—42. Han adlades, enligt uppgift 1718, o blev överste 1747. Dennes son Fredrik v H (1730—93), som deltagit i pommerska kriget, bistod J Chr Toll i Kristianstad vid revolutionen 1772. Han belönades s å med utnämning till major o fick 1782 avsked med överstes n h o v.

Hans brorsons son Georg Leonhard v H (1772—1851) sårades vid Valkiala under ryska kriget 1790 och fick 1811 överstelöjtnants n h o v. Han ägde 1799—1816 säteriet Tranås (nu stad) o från 1816 Molstaberg i Vårdinge (Sth) samt kom 1827 genom arv till hustrun i besittning av Haneberg i Näshulta (Söd). v H deltog i riksdagarna 1809 —45 o tillhörde liksom de flesta godsägare oppositionen. En av hans döttrar blev gift med »Ydredrotten» L F Rääf. Sonen ryttmästare Georg Fredrik v H (1804—86) kom genom sitt äktenskap med en brorsdtr till Malla Silfverstolpes man i besittning av säteriet Edeby i Helgarö (Söd). 1852 tilldömdes hans hustru sin mors efterlämnade fideikommiss Liljenäs i Torskinge (Jönk), varför K M:t 1853 i enlighet med fideikommissbrevet medgav ändring av släktnamnet till v H-Lillienberg för honom o följande fideikommissinnehavare av samma släkt. Hans dtr Lovisa Christina Charlotta (Lotten) Edholm (1839—1930), g m generaldirektör Edward Mårten Edholm (bd 12), har publicerat detaljrika uppgifter om familjens liv i sitt självbiografiska arbete Från barndom till ålderdom (1919). Hennes bror kapten Lars Georg v H-Lillienberg (1837—1921) ärvde både Liljenäs o Edeby o var riksdagsman i AK 1888—90. Hans son, assuransdirektör Erland Georg v H-Lillienberg (1871—1946), förvandlade 1929 fideikommisset till en fastighet i Jönköping, som av hans dtr förvandlades till en fastighet i Sthlm 1949 o till penningfideikommiss 1967. Syster till honom var författarinnan Julia Maria Svedelius (1870— 1955), gm rektor Carl Svedelius. Hon har i romantiserad form skildrat sitt barndomshem Edebys historia i boken Vad Mälaren speglat (1947), som även behandlar hennes närmaste förfäder. Dessa har även utförligt behandlats i hennes memoarverk År o människor (1934).

Lars Georg v H-Lillienbergs bror fältintendenten Axel Gustaf v H (1841—1909) blev far till överste Axel Henrik v H (1882—1949), o en annan bror, hovrättsrådet Fredrik David August v H (1848—1934), blev far till överadjutanten hos Gustav V överste Nils Axel David v H (1889—1953), f d bankdirektör Bengt v H (f 1896) o rådmannen i Sthlm Bertil v H (f 1903). Son till Bengt v H är musikskriftställaren FK Ingemar v H (f 1930).

Utan påvisbart genealogiskt samband med släkten v H är verkst direktören för Munksjö ab Otto H (f 1893) o hans bror den framstående affärsjuristen advokat Emil Vilhelm H (1891—1948), som donerade omkr en miljon kr till en stiftelse för rättsvetenskaplig forskning. Deras mormors farfar, styckjunkaren vid Wendes artilleriregemente Ernst Friedrich H i Kalmar, var född i Anhalt-Zerbst 1787.

Författare

 Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Wendes artilleriregementes generalmönsterrulla 1815, KrA; Äldre o nyare introductionslistor o protocoller för 1720, 1723 o 1727 åhrens riksdagar, RHA; Wes-tinska saml, vol 696 f, UUB.

Adl ätten n:r 1594 v H 1718—1918 (1918); Adl ätten nr 1594 v H 1718—1968 (1968) o där anf källor; G Aldén, Bakom riksdagens kulisser. G W Liljecronas dagbok under riksdagen 1840—41 (1917); P G An-dreen, Politik o finansväsen från 1815 års riksdag till 1830 års realisationsbeslut, I (1958), 11:2 (1961); S Björklund, Oppositionen vid 1823 års riksdag (1964); B Bo-rell, De sv liberalerna o representationsfrågan på 1840-talet (1948); E Bosaeus, Munksjö bruks minnen (1953); T Filén, Om Tranås o Säbybygden (1921), s 206 ff, 282 f; S Hedar, En Sörmlandsbygd o dess inbyggare (1965), s 175—84; B Lange, Christoffer Isak Heurlin som politiker (1948); Lewenhaupt; M Mattsson, I Ydre på 1800-talet (1932); K Mellander, Johan Christopher Toll (1933); dens, Revolutionen i Kristianstad 1772 (1944); [H V Millqvist,] AK:s män 1888—90 (1890); NJA, 26 (1899) s 19 ff 75 (1948; tr 1949), s 168 ff; S Pira, Herrgårdar i Norra Vedbo hd, 2 (1944), s 141—45; J Silf-ving, Tranås i medeltida urk:er (Från Sommabygd till Vätterstrand, 6, 1958), s 39; E Spens, Adl ätten nr 1594 v H 1718—1968 (SoH 1969); Sthlms stadsfullmäktige 1913 —38 (1938); Till öfverste-löjtnanten o riddaren Georg Leonhard v H:s den 5 april 1872 lefvande afkomlingar (1872); J Chr Toll, Händelserna i Kristianstad 1772 (Samhar utg för De skånska landskapens hist o arkeol förening, 4, 1876), s 36—49.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Heijne, von, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12788, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2023-06-05.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:12788
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Heijne, von, släkt, urn:sbl:12788, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2023-06-05.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se