Helander, släkterBand 18 (1969-1971), sida 554.

Biografi

Helander, släkter.

1 Soldaten Måns Svensson Rydahl (f omkr 1725; d 1791) i Darrarp, Murum (Älvsb), som deltog i pommerska kriget, blev far till prosten Sven H (1767—1847), kh i Kristine församling i Gbg. Bakgrunden till valet av släktnamn torde vara, att Murum är annexförsamling till Hällstad. Dtr till honom var Amanda Josefina Amalia H (1825—88), känd som porträttecknare. I äktenskap med landskapsmålaren Edvard Bergh blev Amanda H mor till konstnären o överintendenten Richard Bergh (bd 3). En syster till henne blev i äktenskap med en bror till Edvard Bergh mor till krigsarkivarien Severin Bergh, o en annan syster blev mor till statsrådet Berndt Hasselrot (s 338). Deras bror grosshandlaren Carl Victor H (1812—94) i Gbg blev far till den som genre- o porträttmålare bekante sv-norske konsuln Sven Victor H (1839—1901) i Düsseldorf.

En annan bror var Adolf Ferdinand H (1820—1905). Adolf H var 1:e lantmätare i Södermanlands län 1858—86, sekreterare o kamrerare i dess landsting 1863—1900, ordf i Nyköpings stadsfullmäktige 1865—98 samt riksdagsman i AK 1871—87 o i FK 1890— 98. Han har bl a utgivit Handledning uti nivelleringskonsten (1853) o Södermanlands läns kalender 1868, 1877 o 1884. Hans son, engelske vicekonsuln i Nyköping Adolf (Alf) H (1864—1916), blev far till Sven Adolf Diego H (1889—1970). Sven H blev dr rer polit i Freiburg 1914, var huvudlärare i nationalekonomi o tf föreståndare för Gbgs handelshögskolekurser 1915—23, docent i nationalekonomi o sociologi vid Gbgs högskola 1916—24, tf professor där 1920—23, Honorar-Prof vid Kiels universitet 1924 o prof i Volkswirtschaftslehre vid Hindenburg-Hochschule i Nürnberg 1929. 1940 blev han sv konsul i Nürnberg. Från 1946 bodde H i Sthlm. Han har utgivit talrika skrifter inom sitt ämnesområde. Hans bror Dick H (f 1896, d 1978[1]) var 1941—52 prof i praktisk teologi vid UU o 1953—54 biskop i Strängnäs. Söner till honom är docenten i praktisk teologi Sven H (f 1925, d 2013[2]), Falun, överläkaren docent Einar H (f 1928), Gbg, docenten i nationalekonomi Jan H (f 1930, d 2009[3]), Gbg, o prosektom i anatomi Herbert H (f 1935), Umeå.

2 Hemmansbrukaren Johannes Andersson (1763—1815) i Olshult, Hillared (Älvsb), blev far till hemmansägaren Johannes H (1795—1839) i Stuvhult, Dannike (Älvsb). Brorson till honom var Per H (1832— 1913), som blev fil dr i Uppsala 1863, lektor i Nyköping 1866, kh i Stora Mellösa (Ör) 1870 (tilltr 1872), prost 1883 o kh i Falköping 1890. Hans anteckningar om sin ungdomstid är tryckta i Till hembygden, 14 (1917). Hans son Per Josef H (1870—1905) blev fil dr 1899 på en avhandling om Haquin Spegel o utgav 1901 biskop A O Rhyzelius självbiografiska anteckningar. Efter prästvigning 1904 blev han s å pastorsadjunkt i Hedvig Eleonora församling i Sthlm. Hans bror prosten Gunnar Henrik Andreas H (1873—1957) i Vänersborg blev far till domprosten Gunnar H (f 1915, d 2006[4]) i Västerås.

Författare

 Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: O R Landelius utlandssv saml, SBL:s dep i RA; krigskollegii krigsmanshuskon tors arkiv G II d: 16, general-mönsterrullor för Älvsborgs reg 1749—85, KrA.

C Agner, P Helander (Julhälsn:ar till försrarna från präster i Skara stift, 8, 1913); J A Almquist, Söd:s k hushålln:sällsk 1814-— 1914, 1—2 (1914); BachCl; [J Brag,] En vi- sit hos senatorerna, af Fabius Commentator (1893), s 40; Ekstrand; K E Forsslund, Skådespel o skaldeliv i 90-talets Uppsala (Hågk o livsintr, 18, 2 uppl, 1937), särsk s 253 ff; Gbgs hm; S Hallberg, Gbgs högskolas matr (1942); Josef H t (Idun 1905); J Lagerholm, Södermanland-Närkes nation (1933); C F Ridderstad, Regnbågen (1882), s 51; C Sjöström, Vestgöta nation i Lund 1683— 1910 (1911); Skara hm 1850—1930, 1—2 (1928—30); SKL; SPG; Strängnäs hm, 4 (1901); Sven H (SvD 13 febr 1970); Örnberg, 6 (1890).

Gjorda rättelser och tillägg

1. Dödsår tillagt2014-08-29
2. Dödsår tillagt2014-08-29
3. Dödsår tillagt2014-08-29
4. Dödsår tillagt2014-08-29

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Helander, släkter, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12806, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2020-05-26.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:12806
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Helander, släkter, urn:sbl:12806, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2020-05-26.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se