Helena

Död:troligen före 1251

Kungadotter


Band 18 (1969-1971), sida 556.

Meriter

Helena, d trol före 1251. Föräldrar: konung Sverker d y av Sverige o Benedicta Ebbesdtr (Hvide; bd 3). G senast på 1220-talet m Sune Folkesson (Folkungaätten), d 1247, son till Folke jarl (bd 16).

Biografi

H förekommer endast i två samtida urkunder av 1237 och 1240 (den senare blott känd i vidimation av 1340). Båda gäller donationer, den förra till Vreta kloster av hennes makes och hennes arvegods i Kimstad (Ög), den senare till Alvastra kloster av hennes arvegods bl a på Visingsö.

I folkvisan om Vreta klosterrov säges H ha enleverats ur klostret av Sune Folkesson. Visan synes emellertid ha diktats tidigast vid mitten av 1300-talet, och de äldsta handskrifterna av den härrör från 1500-talets slut. I motsats till östgötalagmannen Lars Peterssons enlevering av hennes dtr Benedicta, som också skildras i en visa, är denna händelse ej känd från annalerna.

Benedicta blev senare g m östgötalagmannen Svantepolk Knutsson, och H:s dtr Katarina blev 1243 eller 1244 gm konung Erik Eriksson.

Författare

Hans GillingstamSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

 

Källor och litteratur

Källor o litt: S Axelson, Folkvisorna om junker Lars klosterrov, Vreta klosterrov o Folke Algotssons brudrov (HT 1957) o där anf litt; S Bolin, Folkungarna (Sc 1935), s 221 ff; S Carlsson, Folkungarna (PHT 1953); DS 1 (1829).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Helena, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12809, Svenskt biografiskt lexikon (art av Hans Gillingstam), hämtad 2024-02-25.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:12809
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Helena, urn:sbl:12809, Svenskt biografiskt lexikon (art av Hans Gillingstam), hämtad 2024-02-25.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se