Helleday, släktBand 18 (1969-1971), sida 566.

Biografi

Helleday (tidigare ofta Helledaij), släkt, härstammande från handlanden Hans H (d 1653) i Sthlm, som avlade borgared där 1633. Släktnamnet har kombinerats med den skotska adelssläkten Halliday (jfr Butke). Att han var av skotsk börd styrkes av att han enligt tyska församlingens i Sthlm dopbok 1644 o 1651 hade söner med namnen Gilbert o Alexander. I sitt äktenskap med en dtr (Liber causarum) till den likaså från Skottland härstammande Jacob Feif (bd 15) blev han även far till handlanden Wilhelm H (1641—79) i Sthlm, som var riksdagsman 1678. Söner till denne i äktenskap med en dtr till brukspatron Robert Petre var guldsmedsåldermannen i Sthlm Johan Wilhelm (i dop- o begr:böckerna endast Johan) H (1670—1711), som 1710 blev tf riksvärdie, brukspatronen Robert H (f 1671, d före 1724) på Fagervik i Ingå (Nylands län) o rådmannen i Sthlm Wilhelm H (1674— 1727), som 1699 varit kassör vid den sv ambassaden till Moskva o 1723 o 1726—27 var riksdagsman. Johan Wilhelm H blev i äktenskap med en dtr till guldsmedsåldermannen Henrik Feif (bd 15) far till prosten Johan H (1710—64) i Knutby (Sth), som var riksdagsman 1751—52 o 1755—56. Vid den förra riksdagen förde han husbehovsbränningens talan, o vid den senare gjorde han ett uppmärksammat inlägg i debatten om rådets klagomål mot konungen. Hans äldre bror rådmannen i Sthlm Henrik Johan H (1702—67), som var riksdagsman 1755— 56, blev far till bankokommissarien Johan Henrik H (1731—1805) o sidenfabrikören Joakim Wilhelm H (1733—90) i Sthlm. Den förre måste 1769 rymma utrikes på grund av en kassabrist på 374 000 dir smt. Händelsen kom att utnyttjas i riksdagsdebatterna. Mössorna utspridde, att de stulna pengarna lånats till drottningen för röstköp, medan hattarna påpekade, att tillgreppen skett under den tid mössorna haft makten. Johan Henrik H:s son prosten Henrik Gustaf H (1756—1818) i Mariefred blev far till Henrik August H (1797—1876). August H blev 1828 borgmästare i Landskrona o 1841 häradshövding i Jönåkers, Oppunda, Villåttinge, Rönö o Hölebo hd (Söd; fr 1861 kallade Kungadömets domsaga) samt var riksdagsman 1834—35 o 1840—41. August H:s son Gustaf Bildstein H (1831—63) deltog i nordamerikanska frihetskriget o avancerade till överstelöjtnant. Bland släktens talrika senare medlemmar kan nämnas hans brorson föreståndaren för Sthlms vattenledningsverk vid Norsborg civilingenjör Walter Henrik H (1888—1968) o dennes brorson fabrikschefen ingenjör Carl Uno Valter H (f 1912, d 1995)[1], Hälsingborg.

Författare

 Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Biographica, Likv 92—93, Liber causarum 120: 2, nr 3, RA; Stb 1633, H Brenguiérs saml, SSA.

G Aldén, Bakom riksdagens kulisser. C W Liljecronas dagbok under riksdagen 1840— 41 (1917); J Alt, Klagan öfwer... Johan Wilhelm H (1711); Bergskoll; S Bergström, I gott sällskap (1958), s 20 ff, 30 f, 41—51; B Boéthius, Magistraten o borgerskapet i Sthlm 1719—1815 (1943); A Brenner, Ingå. Fagervik. Degerby, 2 (1936); A J Bruzelius, Sveriges apotekare-hist. Ny följd (1878); J Burke, Genealogical and heraldic history of the commoners of Great Britain and Ire-land, 2 (1835); C-F Corin, Självstyre o k maktpol inom Sthlms stadsförvaltn 1668—97 (1958); A Fryxell, Berättelser ur sv hist, 41; G Heckscher, Sv konservatism före repr:re-formen, 2 (1943); [J G Hellberg,] Ur minnet o dagboken om mina samtida, af Posthumus, II (1874); R Josephson, Borgarhus i gamla Sthlm (1916); J Lagerholm, Södermanland-Närkes nation (1933); N E Loven, Landskrona under sv tiden, 3 (1909), s 22 ff; Malmström; P Meijer Granqvist, Sthlmskt borgarfolk (1902), s 79 ff; Millqvist; N Reu-terholm, Journal (HH 36: 2, 1957); A Sahl-monius, Skyldig hogkommelse på , . . Wilhelm Helledeis. . . begrafningsdag (1679); SLH 3: 1, 4: 2; SPG; Sthlms hm; StRR; Strängnäs hm; Sv silversmide 1520—1850, 4 (1963); Sv släktkal 1962; SvTeknF; Uppsala hm; N Wester, K politi- o brandkommissionen (1946); F U Wrangel, Sthlmiana, 1—4 (1912); Örnberg, 4 (1888; tr 1887).

Gjorda rättelser och tillägg

1. Korrigering av namn, dödsår tillagt.2015-01-20

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Helleday, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12814, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2024-04-15.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:12814
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Helleday, släkt, urn:sbl:12814, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2024-04-15.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se