Hellstenius, släktBand 18 (1969-1971), sida 591.

Biografi

Hellstenius (Helstenius), släkt. Kronobonden Måns (levde 1651) i Sketnabäck (nu Kronedal), Möne (Älvsb), blev far till kh Magnus Helstenius (1645—1727) i S Ving (Älvsb). Denne uppges (hm) ha varit bror till en Per Månsson, som identifierats (Slägten H) med en kronobonde med detta namn (d 1736, 85 år gammal) i Salunda, Hällstad (Älvsb), o som skall ha blivit far till kh Magnus Helstenius (1689—1743) i Otterstad (Skar). Dennes son rådmannen Jakob H (1738—1819) i Skara blev far till Anders Jakob H (1777—1844). Jakob H d y blev fil mag i Lund 1802, teol kand 1804, docent s å, teol lic 1805, adjunkt vid teologiska seminariet i Lund 1812, teologie adjunkt 1814, prost s å o teol dr i Uppsala 1818. Han fick professors n h o v 1828 o blev 1832 teol professor o domprost i Lund.

Anders Jakob H:s farbror kh Anders H (1741—93) i V Tunhem (Älvsb) blev far till grosshandlaren Peter (kallade sig August Peter) H (1788—1843) i Gbg. Söner till denne var grosshandlaren Niclas Ebbe Cecilius (Cecil) H (1829—1906), som 1869—84 var ledamot av Gbgs stadsfullmäktige, o Johan (John) August Constantin H (1834—88). John H blev 1860 fil dr på en avhandling Bidrag till sv ostindiska compagniets historia, o efter att även ha skrivit Försök till framställning af konung Gustaf den tredjes danska politik (1862) var han docent i sv historia vid UU 1862—70. H företog somrarna 1861 o 1864 som stipendiat resor till flera av de viktigaste sv privatarkiven, varom han publicerade uppsatsen Om o ur Sveriges privatarchiver (Nordisk universitetstidskr 10: 4, 1866). I U 82:ba, UUB, finns hans förteckningar över arkiven på Sävstaholm, Brokind (tr HH 3, 1863), Tosterup, Torsjö o Sövdeborg samt över suecana i Det Kongelige Bibliotek i Khvn. Vid UUB var H eo amanuens från 1860 o ord amanuens 1866— 70. 1868—69 gjorde han en studieresa till Khvn, London, Paris o sju tyska bibliotek, o 1877 publicerade han sina iakttagelser därifrån utförligt i skriften Anteckningar om utländska bibliotek. Sedan 1869 tf aktuarie vid Statistiska centralbyrån, blev H 1870 aktuarie där, o efter ett mellanspel som verkst direktör i Centraltryckeriet i Sthlm 1877—80 blev han förste aktuarie 1880. 1875—76 var han ledamot av förberedande skattejämkningskommittén, o 1879—81 var han sekreterare i skatteregleringskommittén. Under sina senare år publicerade H del 10—11 av B v Schinkel, Minnen ur Sveriges nyare historia (1868—72), Några blad ur Gbgs historia (1870), Skördarna i Sverige o deras verkningar 1749—1870 (Statistisk tidskr 1871), Studier i jemförande befolkningsstatistik (1874), Lefnadsteckning öfver E G Geijer (1876) samt artiklar i olika tidningar. Hans son läkaren Axel August Theodor H (1866—1925) blev far till verkst direktören i Sv fastighetskreditab civilingenjör Gunnar H (f 1902).

Författare

 Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

A Berghel, Axel H (Sv läkartidn, 23, 1926); G Bodman, Fabriker o industrier i det gamla Gbg (1925); M Fahl, Biogr matr (Gbgs stadsfullmäktige 1863—1962, 2, 1963; H Fröding, Berättelser ur Gbgs hist under nyare tiden (1924); B V:son Lundqvist, Västgöta nation i Uppsala, 1 (1928—46); Lunds hm 2:4 (1952) o där anf litt; Lundstedt; C Sjöström, Vestgöta nation i Lund (1911); Skara hm; SLH 3:4 (1897), 4:2 (1932); Slägten H o dess ut-greningar (1916); SPG; W Swalin, Bidr till K M:ts kanslis personalhist efter 1809 (1892); SvTeknF; M Weibull o E Tegnér, LU:s hist 1668—1868, 2 (1868).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Hellstenius, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12833, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2023-01-30.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:12833
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Hellstenius, släkt, urn:sbl:12833, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2023-01-30.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se