Herlin, släktBand 18 (1969-1971), sida 680.

Biografi

Herlin, släkt, härstammande från komminister Sigfridus Petri H (d 1785) i Härlöv (Kron). Hans son Magnus H (1746—1804) var först handelsman i Växjö men blev 1802 gästgivare i Lenhovda (Kron). Dennes son sergeanten Clas H (1799—1877) i Åseda (Kron) blev far till ingenjören Clas Evald Reinhold H (1844—1917) i Sthlm.

Hans son Clas Tore H (1879—1967) utexaminerades från KTH 1902 o blev mariningenjör av 2:a graden 1907 o av l:a graden 1910 samt marindirektör av 2:a graden 1922 o av l:a graden 1929. 1930—38 var Tore H chef för ingenjördepartementet vid örlogsvarvet i Karlskrona. Efter sin pensionering tjänstgjorde han till 1947 vid marinförvaltningens ingenjöravdelning som ledare för projektering av fartygsbyggen. H gjorde sig främst känd som konstruktör av örlogsfartyg. I tryck utgav han Lärobok i skeppsbyggeri (tills med G Zethelius 1933) o Herlinbåtar, en studie av båttyper under perioden 1904—66 (1967). Son till honom är överläkaren docent Lennart H (d 1913), Sthlm, o bror till honom är bergsingenjören direktör Gunnar H (f 1887), Santiago de Chile.

Tore H:s farbror snickaren Victor David Fredrik H (1847—1927) i Sthlm blev far till Clas Viktor Aegidius H (1879—1960). Clas H utexaminerades från KTH 1901 o var därefter driftsingenjör vid Vintervikens dynamitfabrik vid Sthlm. 1914 blev han disponentassistent vid ab Bofors Nobelkrut i Karlskoga, där han var verkst direktör från 1920 tills detta företag 1935 införlivades med ab Bofors. I sistnämnda företag var H vice verkst direktör 1932—35. 1936—50 var han verkst direktör i Irano-Swedish Com-pany, där han var vice verkst direktör 1951 —55 o därefter ekonomidirektör. Hans bror Ernst Fredrik H (1885—1964) blev fil mag 1909 samt fil lic o fil dr i fysik 1919. Ernst H var från 1914 lektor i Djursholms samskola, vars rektor han var 1936—53. 1931—32 0 1936—53 var han ordf i Djursholms stadsfullmäktige.

Utan påvisbart samband med denna släkt var porträttlitografen Lars (enligt dödboken Lars Wilhelm) H (1806—41) o hans bror landskapsmålaren o konservatorn Sven H (f 1814, ej 1815; d 1886), båda i Sthlm. Deras fader husmannen Nils Svensson (1777— 1833) i Eslöv var son till snickaren Sven H i Eliinge. V Sallerup (Malm).

Författare

 Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: T J Arne, Svenskarna o Österlandet (1952); G H (DN 28 dec 1960); L-O Ekeberg, Ernst H död (SvD 13 juni 1964); Ernst H 70 år (SvD 18 nov 1955); H Gejrot, P Räf o E Sanden, Lärarmatr 1946 (1946); Kalmar hm, 2 (1947), s 381; O Nor-beck, Ernst H död (SvD 13 juni 1964); H Quistgaard, Marindirektören Claes Tore H (Tidskr i sjöväsendet 1968, s 739 ff); O Ra-benius, Mellan Sthlms strömdrag (1943); dens, Ernst H 60 år (SvD 18 nov 1945); SKL; SMoK; S Sohlman, Clas H in memo-riam (SvD 31 dec 1960); B Steckzén, Bofors (1946), s 481, 497, 591, 603 f, 609, 620, 742; Sv:ar i utlandet 1959 (1959); SvTeknF; N Tolstoy, Till Clas FLs minne (SvD 2 jan 1961); Växjö hm; Växjö läroverks äldre matriklar, 1 (1921), s 53, 3 (1925), s 44.Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Herlin, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12900, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-01-19.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:12900
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Herlin, släkt, urn:sbl:12900, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-01-19.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se