Herlitz, släktBand 18 (1969-1971), sida 680.

Biografi

Herlitz, släkt. Namnet möter på 1500- 1600-talet (ofta latiniserat) flerstädes i Sachsen o Westfalen. Rådsherren Andreas H (d omkr 1594) i Zeitz i Sachsen hade bl a sönerna David o Elias. David H (1557— 1636) var prof vid Greifswalds universitet 1585—98 o senare läkare på skilda håll. Han var en mångfrestare i tidens stil o ägnade sig åt matematik, fysik, astronomi, medicin m m; han blev också kejserlig »poeta laureatus». Hans almanackor med astrologiska förutsägelser fick stor spridning, ej minst i Sverige. Elias H (d 1615) var organist i Stralsund o dramatisk författare. Hans Musicomastix, Eine Comoedia von dem Music-Feinde trycktes 1606 o utgavs i fascimileuppl 1937.

Från Elias H:s son David H (d 1638), organist i Visby, härstammar den sv släkten. Davids son kh Elias H (d 1681) i Väskinde, o dennes son kh Hans H (1670—1730) i Fole samt fem söner till den sistnämnde blev präster på Gotland, likaså flera ättlingar till Hans H:s andre son. Bland dem kan nämnas Hans H:s sonsonsson kontraktsprosten Nils H (1766—1852) i Sanda o dennes ku- sin prosten Georg H (1782—1829) i Fole, vilka var riksdagsmän 1823. Den förre blev farfarsfar till prof Carl Wilhelm H (H 3) o dennes bröder verkst dir för Sydsv virkesföreningen Nils H (f 1899) o överläkaren prof Gillis H (f 1902). Georg H blev farfar till v häradshövding Karl Georg H (H 1), som i äktenskap med en syster till prof Ivar Fredholm (bd 16) blev far till prof i statsrätt, förvaltningsrätt o folkrätt Nils H (f 1888), verkst dir i ab Original-Odhner kapten Hans H (1891—1942) o tekn dr Ivar H (H 2). Son till prof Nils H är överste Carl H (f 1914). En brorson till Karl Georg H var bergsrådet Carl Gustaf H (1882— 1961), verkst dir för Arabia ab, Hfors. — Från en yngre son till kh Hans H härstammar direktör Erland H (f 1890), Östersund, o överläkaren Stig H (f 1907), Örebro.

Författare

Nils HerlitzSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Nils H, Några ant:ar om släkten H (stencil 1931), Landsarkivet, Vis-by.

A Attman, Gbg 1913—62 (Gbgs stadsfullm 1863—1962, 1:2, 1963); G Hafström. K Sjökrigsskolan 1867—1942, 2 (1942); j W Hamner, Visby domkyrkas gravstenar (1933); Nils H, Våra gemensamma förfäder (1954); dens, Tidsbilder (1965); A Kinberg, Gotländska slägter (1889); G E Klemming o G Eneström, Sv almanackor, kalendrar o ka-lendariska skrifter intill 1749 (1878), s 3—7; E Nyberg, Gotländsk släktbok (2 uppl 1938); Th Pyl, David H (Allgemeine Deutsche Bio-graphie, 12, 1880); W Schönfeld, David H (Monatsblätter der Gesellschaft fiir pom-mersche Geschichte und Altertumskunde 1930) o där anf litt; Sv släktkal 1950; Visby hm. — A Arnheim, Die „Musicomastix" des Elias Herlicius (Zeitschrift fiir Geschichte der Erziehung und des Unterrichts, 6, 1916) o där anf litt.Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Herlitz, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12903, Svenskt biografiskt lexikon (art av Nils Herlitz), hämtad 2019-10-15.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:12903
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Herlitz, släkt, urn:sbl:12903, Svenskt biografiskt lexikon (art av Nils Herlitz), hämtad 2019-10-15.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se