Hernmarck, släktBand 18 (1969-1971), sida 723.

Biografi

Hernmarck, släkt, härstammande från Olof Andersson H (d 1739), vilken från 1711 tillhörde Västgöta nation i Uppsala o 1721 blev häradshövding på Åland. I äktenskap med en dtr till hovguldsmeden Petter Henning blev han far till hovrättsfiskalen Johan H (1729—83) i Åbo o sjökaptenen Olof H (1731—86) i Sthlm, som dog i Genua. Den senares son linkramhandlaren Gustaf H (1774—1847) i Sthlm blev far till borgmästaren Gustaf Daniel H (1804—99) i Riga, tobaksfabrikören Robert Gustaf H (1811—52) i Sthlm o sv-norske vicekonsuln Conrad Gustaf Knut H (1814—63) i Hfors. Gustaf Daniel H:s äldre son, österrikiske konsuln Johann Gustaf H (1829—95) i Riga, blev stamfar för en i Tyskland fortlevande gren av släkten.

Den yngre sonen, Carl Gustaf H (1830— 1901), blev assessor vid Svea hovrätt 1864, expeditionschef i justitiestatsexpeditionen 1868 o hovrättsråd i Svea hovrätt 1874 samt var justitieråd 1875—97. Han blev i sitt l:a gifte far till Carl Gustaf H (1864—1927), som var kammarrättsråd 1901—24. I sitt gifte med en dtr till J Chr C Kempe blev han far till jur kand Arvid Gustaf Michael H (1876—1940). Arvid H var 1902—11 verkst direktör för Kopparberg-Hofors (nu Kopparfors) sågverks ab i Vika (Kopp) o 1904—05 till följd av ingifte i familjen Nisser även ledamot av styrelsen för Klosters ab i Husby (Kopp). 1916—24 ägde han Hässelbyholms slott o gods i Fogdö (Söd), som under hans tid kom att bli en samlingspunkt för flera av hans många vänner bland samtidens kulturella storheter. Albert Engström skildrade slottet i sin bok Ränningehus (1920), o Verner v Heidenstam bodde där vintern 1921—22. 1934 o 1936 sökte H förgäves intressera det tyska utrikesdepartementet för inköp av Sthlms-Tidningen o Aftonbladet. Söner till honom är fd l:e intendenten vid Nationalmuseum fil dr Carl H (f 1901), o advokaten jur dr Michael H (f 1918).

Författare

 Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: E Grafström, Frans Michael Franzén. Några genealog uppg:er om hans släkt (stencil 1950), SBL.

[E Angelin o A Munthe,] Hantverkare o fabriker inom sv tobakshantering 1686—1915 (1950); Anjou; F Böök, Verner v Heiden-stam, 2 (1946); [O Donner,] Släkten Don-ner i Finland (1891), s 25; Ekstrand; O Gasslander, Bank o industriellt genombrott, 1—2 (1956—59); H Holmberg, J Eriksson o Y Blomstedt, Suomen tuomiokunnat ja kihlakunnantuomarit (1959); Hågkomster o livsintryck, 21 (1940), s 431, 464, 22 (1941), s 496; Inrikes tidn:ar 1786, nr 25; E Kempe o S Humble, Släkten Kempe från Pommern (1937); J Kleberg, Kammarrevisionen-kammarrätten 1695—1940 (1940); B V: son Lundqvist, Västgöta nation i Uppsala från år 1595—, 1 (1928—46); E Lönnroth, 1919 —39 (Den sv utrikespolitikens hist, 5, 1959); Saml af anmäln:ar till ab :s, förenings- o handelsregistren 1902 (1903), 1904—05 (1905—06); Sv släktkalendern 1962; A Thulstrup, Med lock o pock (1962); Ö Ti-gerstedt, Det ekar under valven (1949) ; dens, Kavalkad (Fagerstabrukens hist, 4, 1957); UUM, 2 (1919—23), s 73; A Wahlstedt, Minnespenningar över ensk sv män o kvinnor, 3 (1937); Örnberg, 11 (1896). — H J Böth-fuhr, Die Rigische Rathslinie von 1226 bis 1876 (2 uppl 1877); Marcus Wallenberg 1864 5/3 1939 (1939), s 517.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Hernmarck, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12927, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2021-04-21.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:12927
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Hernmarck, släkt, urn:sbl:12927, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2021-04-21.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se