Herrlin, släkterBand 18 (1969-1971), sida 728.

Biografi

Herrlin, släkter.

1 Skolläraren Per H (1791—1867) i Villie (Malm), som var född i Östra Herrestad (Krist), blev far till kyrkoherden Magnus Christian H (1818—84) i Östra Vemmenhög (Malm). Söner till denne var prof Per Axel Samuel H (se nedan), landssekreteraren Magnus Christian Natanael H (1872—1929) i Halmstad o lagmannen Johannes H (f 1884) i Jönköping. En yngre son till Per H, stationsinspektoren Carl H (1833—1920) i Sala, blev far till medicinalrådet Carl Magnus H (1878—1950).

2 Nämndemannen o kyrkvärden Johan Persson (1793—1878) i Genestorps Häringegård, Nöbbele (Kron), blev i äktenskap med en dtr till riksdagsmannen Johan Johansson i Genestorps Södergård far till kontraktsprosten Salomon H (1824—1906) i Åseda (Kron). Dennes son landsfiskalen Johan Gustaf H (1869—1923) i Åseda blev far till byråchefen Sigvard H (f 1908). Salomon H:s bror David Johansson (1827—79), som övertog fädernegården, blev far till folkskolläraren Carl Johan H (1859—1923) i Karlskrona. Söner till denne var kontraktsprosten Carl Gunnar H (1885—1958) i Landskrona o häradshövdingen i Västra Värends domsaga Arnold H (f 1899). Gunnar H blev far till biskop Olof H (f 1914) o rektor Eskil H (f 1924).

Författare

 Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Gunnar H, Ett gammalt lärarehem i Karlskrona (G Virdestam, Från gamla skolhus o lärarehem, 2 uppl, 1935); Lunds hm, 2 : 3, 7 (1951—59); G Sjöström, Skånska nationen 1833—89 (1904); dens, Smålands nation i Lund 1668—1921 (1922); SLH 4: 2 (1932); Sv juristmatr (1964); Sv läkare (1959); Sv släktkal 1938; Växjö hm, 4 (1930).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Herrlin, släkter, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12931, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2023-12-03.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:12931
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Herrlin, släkter, urn:sbl:12931, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2023-12-03.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se