Hesse, släkterBand 18 (1969-1971), sida 741.

Biografi

Hesse, släkter.

1 Repslagaren Johann Friedrich H (1748—1800) i Norrköping var född i Danzig. Hans son repslagaren Fredrik Wilhelm H (1776—1853) i Norrköping blev far till Jonas Fredrik H (1811—73). Jonas H blev docent i arabiska i Uppsala 1841, adjunkt i österländska språk där 1848 o professor i samma ämne 1855. Hans bror klädesfabrikören o politierådmannen Frans Abraham H (1813—80) i Norrköping blev far till stadsläkaren Fredrik Wilhelm H (1842—90) i Köping o klädesfabrikören Abraham Victor H (1848—1918) i Norrköping. Son till den senare var advokat Samuel Abraham H (1882—1937) i Härnösand. Jonas o Abraham H:s bror repslagaren Otto Israel H (1818—99) i Norrköping blev far till godsägaren Ernst Vilhelm H (1865—1946) på Nybble i Vikingstad (ög). Brorson till denne var direktören för Skandiakoncernens utrikessektion Curt Otto H (1901—64).

2 Fotografen Johan Almar Oscar (kallade sig Johan Oscar Hjalmar) Jansson (1844 —1934) i Gävle bar från 1870-talet namnet H. Hjalmar H var född av »okända föräldrar» i Maria församling i Sthlm, men flera av de kvinnliga vittnena vid hans dop hette H. Han blev far till Signe Davida Augusta H (1877—1964), som efter studier vid musikkonservatoriet i Sthlm 1897—1901 o för Signe Hebbe 1902—04 var engagerad vid Operan i Sthlm 1904—09. Efter sitt giftermål 1910 med sedermera häradshövdingen B E V Lilienberg gjorde Davida H-Lilienberg endast sporadiska gästspel på sthlmsoperan o i Gbg. Hennes röst (sopran) var väl lämpad för koloratur, och hon var en framstående operaartist. Hennes bror apotekaren Torgil Birger Hjalmar H (1881— 1962) på Lidingö var gift med Anna Isabella Kathinka H, f Magnell (1881—1969). Anna H var en kort tid verksam som konsertsångerska o under flera decennier från mitten av 1920-talet som sångpedagog.

Författare

 Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Anna Isabella H (DN 1 okt o SvD 2 okt 1969); Davida H-Lilienberg (DN o SvD 25 juni samt ST 26 juni 1964); A Gullberg, Justitiematr 1934 (1934); O Kullberg, Sv apotekarkalender 1942 (1942); Linnström; Norlind; Oden; E Ringborg, Tili Norrköpingskrönikan, 1 (2 uppl 1921), 4—6 (1921—23); dens, Konterfejer förbundna med minnen vid Norrköping o Norrköpingsbygd (1929); A Selling, Teaterfolk (1912); SLH 3: 1, 3 (1886—1901); SMoK; Sveriges apotekarhist, 6 (1949); Sv släktkal 1927; E Åkerhielm, Sv gods o gårdar, 2 (2 uppl 1930), s 67.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Hesse, släkter, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12942, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2022-12-07.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:12942
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Hesse, släkter, urn:sbl:12942, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2022-12-07.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se