Geijerstam, af, släktBand 17 (1967-1969), sida 30.

Biografi

af Geijerstam, adlig gren av släkten Geijer, härstammande från bergsrådet Emanuel Geijer, som 1773 adlades med namnet af G (G 1). Av dennes 13 barn var Johan Henrik af G (1763–1846) ensam ägare av Alkvetterns bruk i Bjurtjärn (Värml) 1799–1812 o arrenderade 1817–27 sin farbror Bengt Gustaf Geijers efterlämnade säteri Ribbingsfors i Amnehärad (Skar). Han blev far till landshövdingen i Kopparbergs län Olof af G (1800–63).

En annan son till G 1, Carl Gustaf af G (1769–1806), som från 1798 ägde Frösvidals bruk i Kil (Ör), blev genom två söner stamfar för släktens mest betydande grenar.

A Gustaf Emanuel af G (1800–77), som ägde Frösvidal 1838–68, blev far till rektorn för folkskollärarinneseminariet i Kalmar, folkskoleinspektören Johan Gustaf (Gösta) af G (1831–94), vars söner var författaren Gustaf af G (G 2), byråingenjören o författaren Karl Johan af G (G 3) o läkaren Gustaf Emanuel af G (G 4). Söner till G 2 var den i Norge verksamme författaren och målaren Gustaf (Gösta) af G (1888–1954) o teaterrecensenten i DN Sten Gustaf af G (1903–48).

B Major Carl af G (1802–61) ägde Ribbingsfors 1832–56, vars stångjärnsbruk Gullspång han utvidgade genom inköp 1840 av det närbelägna bruket Åras i S Råda (Värml). Han var också en av de största delägarna i Uddeholmsbolaget samt fullmäktig i Jernkontoret 1850–56 o 1859–61 o i Riksgäldskontoret från 1857. Hans son Carl Fredrik af G (1832–86) övertog efter fadern Ribbingsfors med Gullspång men sålde 1873 det senare till det s å bildade Bofors-Gullspångs ab, vari han blev delägare o styrelseledamot o 1879–82 var disponent. Åren 1876–78 var han ledamot av FK. Han hade i äktenskap med en syster till skalden C D af Wirsén tre söner. Den äldste, Carl af G (1868–1927), grundade 1895 invid sina mödernefränders järnbruk Rockhammar i Fellingsbro (Ör) en trämassefabrik, åt vilken han ägnade sitt återstående liv. Han blev far till civilingenjören o författaren Carl Fredrik Ragnar af G (G 5). Carl Fredrik af G:s andre son, major Nils af G (1871–1954), utarbetade Rockhammars bruks historia o ett otryckt manuskript om släkterna Geijer, v Geijer o af G, som blev grundläggande för Lennart Geijers tryckta släktbok. Son till honom är läroverksadjunkten o skalden Carl-Erik af G (f 1914, d 2007[1]). Carl Fredrik af G:s yngste son, hovrättsrådet Olof af G (1872–1921), blev i äktenskap med en syster till talmannen i FK ambassadör Erik Boheman far till landshövdingen i Jönköpings län Sven Olof af G (f 1913, d 1990[2]), som 1958–63 var konsultativt statsråd.

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Ingvar Andersson, Uddeholms hist (1960); A Edelstam, Olof af G (SvJT 1921); G Ekman, Ur Storforsverkens hist (1921); L Geijer, Släkten Geijer jämte dtrsläkterna v Geijer o af G (1953); N af Geijerstam, Rockhammars bruks hist 1558–1920 (1920), s 62, 68 f, 74, 96; S Hegardt, Alkvettern (1946); M Johnsson, En åttitalist (1934); B Steckzén, Bofors (1946), s 42, 57, 82 f; SPG. Generalreg (1913); I W[izeliu]s, S af G död (DN 3 maj 1948).

Gjorda rättelser och tillägg

1. Dödsår tillagt

2018-12-07

2. Dödsår tillagt

2018-12-07

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Geijerstam, af, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12985, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2022-09-26.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:12985
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Geijerstam, af, släkt, urn:sbl:12985, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2022-09-26.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se