Geist, släktBand 17 (1967-1969), sida 46.

Biografi

Geist, släkt, härstammande från Joachim G, som var kantor vid Domschule i Güstrow (Mecklenburg) 1643–79. Tre av dennes söner var verksamma i Sverige, Samuel G (d 1681 i Sthlm), som tillhörde hovkapellet 1674–79, organisten Christian G (se nedan) samt perukmakaråldermannen o handelsmannen i Sthlm Johan Joachim G (d 1737).

Av den sistnämndes söner emigrerade handelsbokhållaren Christian G till Amerika. Hans bror Johan Joachim G (d 1747) verkade som porträttmålare i Sthlm o brodern Andreas G (1694–1767) var bokhandlare där 1734–57 o kassör vid bokauktionskammaren samt direktör för ett adresskontor för tjänstefolks städjande 1735–38. Han föreslog 1728 förgäves inrättande av ett stadsbibliotek i Sthlm, var förläggare till E Kiellbergs adliga vapenbok, som började utges 1734, o utgav 1735–37 tidningen Sthlmske Handels-Mercurius samt på 1750- o 60-talen flera ekonomiska broschyrer.

Släkten synes i Sverige ha utdött på manssidan med hans brorson, sidenfabrikören i Sthlm David Ulrik G (1735–78).

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Brev från Landsarkivet for Sjaelland 12 april 1966 om Christian G d ä:s syskon m m, SBL. – Carlander 2: 1 (1904); T Norlind, Från tyska kyrkans glansdagar, 3 (1945) o där anf litt; dens o E Trobäck, K hovkapellets hist 1526–1926 (1926); H Schück, Den sv förlagsbokhandelns hist, 2 (1923), s 89 f; O Sylwan, Sveriges period litt... (1892); dens, Sv pressens hist ... (1896); N Östman, Rosenbad (1923).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Geist, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12995, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2022-09-26.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:12995
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Geist, släkt, urn:sbl:12995, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2022-09-26.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se